Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2020


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Euphorbia maculata
Straatwolfsmelk 250-479 september Hengelo Tussen bestrating op bedrijventerrein.
Met andere warmteminnaars: Eragrostis minor (Klein liefdegras), Portulacca oleracea (Postelein). Herniara glabra (Kaal breukkruid), Polycarpon tetraphyllum (Kransmuur), Gnaphalium luteoalbum (Bleekgele droogbloem).
10 kilometerhokken, alle na 2005; voornamelijk in stedelijk gebied. Pieter Stolwijk
Corispermum pallasii
Smal vlieszaad 240-469 september Hengevelde Braakliggende grond op bedrijventerrein. 13 kilometerhokken, 2 na 2005; voornamelijk in stedelijk gebied.
Een onbestendige (in het westen van Nederland algemene) soort, waarvan geen hervondsten bekend zijn.
Pieter Stolwijk
Euphorbia maculata
Straatwolfsmelk 240-469 september Hengevelde Tussen bestrating op bedrijventerrein. 9 kilometerhokken, alle na 2005; voornamelijk in stedelijk gebied.
Pieter Stolwijk
Wolffia australiana
Smalle wolffia 236-494 juni Daarlerveen In sloot. Eerste waarneming FWT.
De Verspreidingsatlas (NDFF) bevat voor Twente (district 7) nog een waarneming van deze soort, bij Ommen.
Wytze Boersma & Andries van Renssen
Kafferkoren
Kafferkoren 260-481 augustus Oldenzaal Aan stoeprand; wel opgeslagen uit vogelvoer. Eerste waarneming FWT?.
De Verspreidingsatlas (NDFF) bevat drie waarnemingen uit Twente, waarvan een in Oldenzaal van Pieter Stolwijk. Deze waarneming ontbreekt echter in het archief van de FWT.
Pieter Stolwijk
Verbascum pulverulentum
Vlokkige toorts 260-481 augustus Oldenzaal Spontaan in tuin. Geen uitzaai! Eerste waarneming FWT. Ineke Bielen
Lobelia pedunculata
Gazonlobelia 263-470 juni Glanerbrug Verwilderd in gazon. Tweede waarneming in Twente.
Eerste waarneming: Nijverdal 2016 - Johan Alfrink
Henk Schurink
Polypogon viridis
Kransgras 258-471 juni In Twente alleen uit Enschede bekend. Samen met Polycarpon tetraphyllum (Kransmuur) aan trottoirranden. 6 kilometerhokken, alle na 2005. Pieter Stolwijk
Lepidium campestre
Veldkruidkers 266-487 juni Mekkelhorst Eerste waarneming in Noordoost Twente. >40 kilometerhokken. Pieter Stolwijk
Galeopsis segetum Bleekgele hennepnetel 248-483 juni Hertme De soort is onbestendig. >40 kilometerhokken. Er zijn geen terugvondsten gemeld. Wytze Boersma
Tephroseris palustris
Moerasandijvie 248-478 juni Hengelo, Lemerij De soort is onbestendig. >30 kilometerhokken; eerste terugvondst. Wytze Boersma
Ceratochloa sitchensis
Gekielde dravik 267-462 mei Overdinkel Op een aantal plekken kleine populaties in ruige bermen. 10 kilometerhokken; 7 sinds 2005. Pieter Stolwijk
Equisetum telmateia Reuzenpaardenstaart vervaagd juni vervaagd Nieuwe vestiging in natuurontwikkelingsterrein. Tweede vondst in Twente. Sinds 1950 was er slechts een vindplaats bekend. Kim Lotterman & Jo Schunselaar
Crassula tillaea Mosbloempje 232-482 mei Notter, Grimberghoeve Ongeveer 7 m2. 8 kilometerhokken; 7 sinds 2005. Wytze Boersma
Myosurus minimus
Muizenstaart 246-491 mei Hunzeweg, Geesteren In boomkwekerij. Duizenden planten, de meeste verdroogd, behalve waar is gesproeid. 11 kilometerhokken; 9 sinds 2005. Pieter Stolwijk
Ceratochloa sitchensis
Gekielde dravik 246-491 mei Harbrinkweg, Geesteren In 2018 op anderhalve kilometer van hier ook aangetroffen. 9 kilometerhokken; 6 sinds 2005. Pieter Stolwijk
Myosotis ramosissima
Ruw vergeet-mij-nietje 249-477
262-473
april
mei
Hengelo
Losser
Enige planten. 43 kilometerhokken; 16 sinds 2005. Pieter Stolwijk
Galeopsis segetum
Bleekgele hennepnetel 248-470 mei Eetgerinksweg, Beckum Sterke achteruithang. 53 kilometerhokken; 12 sinds 2005. Wytze Boersma
Sisymbrium orientale
Oosterse raket 248-470 mei Eetgerinksweg, Beckum Is vooral in urbane omgeving te vinden. 16 kilometerhokken; 6 sinds 2005. Wytze Boersma
Stellaria neglecta
Heggenvogelmuur 268-473 mei Losser, Fiksbrug Een westelijke uitbreiding van de oorspronkelijke groeiplaats.

Zie Bielen, J.W., 2016. Over de eerste vondst van Heggenvogelmuur (Stellaria neglecta Weihe) in Twente. HYPERICUM 14: 1-7.
2 kilometerhokken; 2 sinds 2014. Wytze Boersma
Camelina sativa subsp. sativa
Zaadhuttentut 246-468 april Stepelo, Beckummerweg 3 planten in bloei en in vrucht. 5 kilometerhokken; 3 sinds 20. Pieter Stolwijk
Valerianella locusta
Gewone veldsla 243-465 april Wiene, Twentekanaal ZZ Tientallen planten in bloei en in vrucht. 14 kilometerhokken; 10 sinds 2005
Pieter Stolwijk
Stachys arvensis
Akkerandoorn 243-465 februari Haaksbergen, Olthuishoek 5 planten in bloei. >50 kilometerhokken, voornamelijk in het stedelijk gebied van Hengelo en Oldenzaal; 21 sinds 2005.
De soort gaat hard achteruit, ook landelijk.
Pieter Stolwijk
Vicia lathyroides
Lathyruswikke 264-498
maart Breklenkamp, Schabosweg Een vegetatieve plant in zandige wegberm. 7 kilometerhokken; 3 sinds 2005.
Pieter Stolwijk
Potentilla verna
Voorjaarsganzerik 259-474
maart Lonneker Enige planten in gazon. 13 kilometerhokken; 9 sinds 2005.
Pieter Stolwijk
Stachys arvensis
Akkerandoorn 249-476 februari Hengelo, Woolde Ruim 30 planten in bloei! >50 kilometerhokken, voornamelijk in het stedelijk gebied van Hengelo en Oldenzaal; 20 sinds 2005.
De soort gaat hard achteruit, ook landelijk.
Pieter Stolwijk

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON