Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2020


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Euphorbia maculata
Straatwolfsmelk 257-467 november Enschede, Bruninkhof Tientallen (ongevlekte) planten tussen zwarte steenslag van een oprit bij een woonhuis. 15 kilometerhokken, alle sinds 2005; voornamelijk in stedelijk gebied.

Planten zonder vlek op het blad, maar de uniform behaarde vrucht leidt toch tot Straatwolfsmelk. Enige buitenlandse flora's vermelden dat het blad soms ongevlekt is.
Pieter Stolwijk
Mercurialis annua Tuinbingelkruid 265-490 oktober Denekamp; bedrijventerrein. Een tiental planten. Tiende waarneming in Twente, vierde sinds 2005.
Een onbestendige soort.
Pieter Stolwijk
Setaria verticilliformis
[syn. Setaria verticillata var. ambigua]
Gladde kransnaaldaar 235-478 oktober Enter, de Vonder; bedrijventerrein. Een plant. Tweede waarneming in Twente, alle sinds 2005.

In Heukels' Flora ed.23 werd dit taxon niet onderscheiden van Setaria verticillata (Kransnaaldaar). Waarnemingen van voor 2020 van Kransnaaldaar in ons bestand zouden dus ook op Gladde kransnaaldaar betrekking kunnen hebben.

Pieter Stolwijk
Amaranthus hybridus subsp. hybridus Basterdamarant 234-479 oktober Enter, Elsmoat De Bleek; bedrijventerrein. Een plant. 25 kilometerhokken; 11 sinds 2005.
Een onbestendig soort.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Amaranthus hybridus subsp. bouchonii Franse amarant 234-479 oktober Enter, Elsmoat de Bleek; bedrijventerrein. Een plant. 22 kilometerhokken; 5 sinds 2005.
Een onbestendige soort.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Potentilla verna Voorjaarsganzerik 234-478 oktober Enter, Elsmoat De Leemkoele; bedrijventerrein. Een plant. 16 kilometerhokken; 1 sinds 2005. Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Diplotaxis muralis Kleine zandkool 234-478 oktober Enter, Elsmoat De Leemkoele; bedrijventerrein. Een plant. 17 kilometerhokken; 5 sinds 2005. Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Papapver atlanticum
Donzige klaproos 256-472 oktober Enschede, Hengelosestraat Een tiental vegetatieve rozetten in gravel. 5 kilometerhokken, alle sinds 2005.
Deze Klaproos is in het westen van het land in urbane gebieden talrijk en volledig ingeburgerd.
Sommige van de Twentse vondsten zullen op uitzaai berusten.
Pieter Stolwijk
Cyperus eragrostis
Bleek cypergras 260-479 oktober Oldenzaal, Postweg west Rand poeltje.
Een grote kloon.
8 kilometerhokken, zevende sinds 2005. Pieter Stolwijk
Euphorbia maculata
Straatwolfsmelk 260-479 oktober Oldenzaal, Kleibultweg oost Tussen bestrating op bedrijventerrein.
Met andere warmteminnaars: Eragrostis minor (Klein liefdegras), Herniara glabra (Kaal breukkruid), Gnaphalium luteoalbum (Bleekgele droogbloem).
12 kilometerhokken, alle sinds 2005; voornamelijk in stedelijk gebied. Pieter Stolwijk
Amaranthus hybridus subsp. bouchonii
Franse amarant 263-476 september Losser, Oldenzaalseveenweg Ruderaaal terrein. 21 kilometerhokken, derde sinds 2005.
Was vooral bekend van Almelo en omgeving (Corry Abbink-Meijerink).
Pieter Stolwijk
Diplotaxis muralis Kleine zandkool 259-479 september Oldenzaal, Eektestraat Tussen bestrating op bedrijventerrein. 16 kilometerhokken, vierde sinds 2005. Pieter Stolwijk
Solanum sarrachoides
Kleverige nachtschade 259-479 september Oldenzaal, het Hazewinkel Tussen bestrating op bedrijventerrein. 2 kilometerhokken, eerste sinds 2005. Pieter Stolwijk
Euphorbia maculata
Straatwolfsmelk 259-479 september Oldenzaal, het Hazewinkel Tussen bestrating op bedrijventerrein.
Met andere warmteminnaars: Eragrostis minor (Klein liefdegras), Herniara glabra (Kaal breukkruid), Gnaphalium luteoalbum (Bleekgele droogbloem).
11 kilometerhokken, alle sinds 2005; voornamelijk in stedelijk gebied. Pieter Stolwijk
Euphorbia maculata

Straatwolfsmelk 250-479 september Hengelo Tussen bestrating op bedrijventerrein.
Met andere warmteminnaars: Eragrostis minor (Klein liefdegras), Portulacca oleracea (Postelein). Herniara glabra (Kaal breukkruid), Polycarpon tetraphyllum (Kransmuur), Gnaphalium luteoalbum (Bleekgele droogbloem).
10 kilometerhokken, alle sinds 2005; voornamelijk in stedelijk gebied. Pieter Stolwijk
Corispermum pallasii

Smal vlieszaad 240-469 september Hengevelde Braakliggende grond op bedrijventerrein. 13 kilometerhokken, 2 sinds 2005; voornamelijk in stedelijk gebied.
Een onbestendige (in het westen van Nederland algemene) soort, waarvan geen hervondsten bekend zijn.
Pieter Stolwijk
Euphorbia maculata
Straatwolfsmelk 240-469 september Hengevelde Tussen bestrating op bedrijventerrein. 9 kilometerhokken, alle sinds 2005; voornamelijk in stedelijk gebied. Pieter Stolwijk
Wolffia australiana
Smalle wolffia 236-494 juni Daarlerveen In sloot. Eerste waarneming FWT.
De Verspreidingsatlas (NDFF) bevat voor Twente (district 7) nog een waarneming van deze soort, bij Ommen.
Wytze Boersma & Andries van Renssen
Kafferkoren
Kafferkoren 260-481 augustus Oldenzaal Aan stoeprand; wel opgeslagen uit vogelvoer. Eerste waarneming FWT?.
De Verspreidingsatlas (NDFF) bevat drie waarnemingen uit Twente, waarvan een in Oldenzaal van Pieter Stolwijk. Deze waarneming ontbreekt echter in het archief van de FWT.
Pieter Stolwijk
Verbascum pulverulentum
Vlokkige toorts 260-481 augustus Oldenzaal Spontaan in tuin. Geen uitzaai! Eerste waarneming FWT. Ineke Bielen
Lobelia pedunculata
Gazonlobelia 263-470 juni Glanerbrug Verwilderd in gazon. Tweede waarneming in Twente.
Eerste waarneming: Nijverdal 2016 - Johan Alfrink
Henk Schurink
Polypogon viridis
Kransgras 258-471 juni In Twente alleen uit Enschede bekend. Samen met Polycarpon tetraphyllum (Kransmuur) aan trottoirranden. 6 kilometerhokken, alle sinds 2005. Pieter Stolwijk
Lepidium campestre
Veldkruidkers 266-487 juni Mekkelhorst Eerste waarneming in Noordoost Twente. >40 kilometerhokken. Pieter Stolwijk
Galeopsis segetum Bleekgele hennepnetel 248-483 juni Hertme De soort is onbestendig. >40 kilometerhokken. Er zijn geen terugvondsten gemeld. Wytze Boersma
Tephroseris palustris Moerasandijvie 248-478 juni Hengelo, Lemerij De soort is onbestendig. >30 kilometerhokken; eerste terugvondst. Wytze Boersma
Ceratochloa sitchensis
Gekielde dravik 267-462 mei Overdinkel Op een aantal plekken kleine populaties in ruige bermen. 10 kilometerhokken; 7 sinds 2005. Pieter Stolwijk
Equisetum telmateia
Reuzenpaardenstaart vervaagd juni vervaagd Nieuwe vestiging in natuurontwikkelingsterrein. Tweede vondst in Twente. Sinds 1950 was er slechts een vindplaats bekend. Kim Lotterman & Jo Schunselaar
Crassula tillaea
Mosbloempje 232-482 mei Notter, Grimberghoeve Ongeveer 7 m2. 8 kilometerhokken; 7 sinds 2005. Wytze Boersma
Myosurus minimus
Muizenstaart 246-491 mei Hunzeweg, Geesteren In boomkwekerij. Duizenden planten, de meeste verdroogd, behalve waar is gesproeid. 11 kilometerhokken; 9 sinds 2005. Pieter Stolwijk
Ceratochloa sitchensis
Gekielde dravik 246-491 mei Harbrinkweg, Geesteren In 2018 op anderhalve kilometer van hier ook aangetroffen. 9 kilometerhokken; 6 sinds 2005. Pieter Stolwijk
Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje 249-477
262-473
april
mei
Hengelo
Losser
Enige planten. 43 kilometerhokken; 16 sinds 2005. Pieter Stolwijk
Galeopsis segetum
Bleekgele hennepnetel 248-470 mei Eetgerinksweg, Beckum Sterke achteruithang. 53 kilometerhokken; 12 sinds 2005. Wytze Boersma
Sisymbrium orientale
Oosterse raket 248-470 mei Eetgerinksweg, Beckum Is vooral in urbane omgeving te vinden. 16 kilometerhokken; 6 sinds 2005. Wytze Boersma
Stellaria neglecta
Heggenvogelmuur 268-473 mei Losser, Fiksbrug Een westelijke uitbreiding van de oorspronkelijke groeiplaats.

Zie Bielen, J.W., 2016. Over de eerste vondst van Heggenvogelmuur (Stellaria neglecta Weihe) in Twente. HYPERICUM 14: 1-7.
2 kilometerhokken; 2 sinds 2014. Wytze Boersma
Camelina sativa subsp. sativa
Zaadhuttentut 246-468 april Stepelo, Beckummerweg 3 planten in bloei en in vrucht. 5 kilometerhokken; 3 sinds 20. Pieter Stolwijk
Valerianella locusta
Gewone veldsla 243-465 april Wiene, Twentekanaal ZZ Tientallen planten in bloei en in vrucht. 14 kilometerhokken; 10 sinds 2005 Pieter Stolwijk
Stachys arvensis
Akkerandoorn 243-465 februari Haaksbergen, Olthuishoek 5 planten in bloei. >50 kilometerhokken, voornamelijk in het stedelijk gebied van Hengelo en Oldenzaal; 21 sinds 2005.
De soort gaat hard achteruit, ook landelijk.
Pieter Stolwijk
Vicia lathyroides
Lathyruswikke 264-498 maart Breklenkamp, Schabosweg Een vegetatieve plant in zandige wegberm. 7 kilometerhokken; 3 sinds 2005. Pieter Stolwijk
Potentilla verna
Voorjaarsganzerik 259-474 maart Lonneker Enige planten in gazon. 13 kilometerhokken; 9 sinds 2005. Pieter Stolwijk
Stachys arvensis
Akkerandoorn 249-476 februari Hengelo, Woolde Ruim 30 planten in bloei! >50 kilometerhokken, voornamelijk in het stedelijk gebied van Hengelo en Oldenzaal; 20 sinds 2005.
De soort gaat hard achteruit, ook landelijk.
Pieter Stolwijk

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON