FLORISTISCHE WERKGROEP TWENTE - FLORON district 7

ProjectenVerwerking waarnemingen

1. Invoer van een in het veld gestreepte lijst op de site van Verspreidingsatlas (online).

2. Invoer in het veld op een smartphone (Android) met NOVA; deze applicatie is speciaal voor de inventarisatieprojecten van FLORON gemaakt.
Voor deze gevallen is een account op Verspreidingsatlas noodzakelijk.

Met de eerste twee opties zijn zeer goede ervaringen opgedaan. Het voordeel is dat de waarnemingen binnen enkkele dagen al beschikbaar zijn op Verspreidingsatlas.
Ook de doorlevering aan de NDFF (Nationale Database Flora en Fauna) gebeurt snel, wat het mogelijk maakt dat de waarnemingen ook snel door de validatoren kunnen worden bekeken.

3. Invoer in het veld op een smartphone (Android) met ObsMapp; met deze applicatie kun je waarnemingen van alle soortgroepen (o.a. Vogels, Insecten, Zoogdieren enz.) vastleggen. De gegevens gaan naar Waarneming.nl. en worden op een goed moment ook aan de NDFF doorgeleverd. Hiervoor is een account op Waarneming.nl noodzakelijk.

Hulp bij het aanmaken van een account op Verspreidingsatlas: Handleiding aanmelden Verspreidingsatlas.