Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2019


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand locatie aantal / standplaats aantal km-hokken Twente (sinds 1977) / opmerking vinder(s)
Viola persicifolia var. persicifolia
Veenmelkviooltje 239-477 juni Deldenerbroek Tientallen planten. Zeven kilometerhokken; 6 sinds 2005.
Inmiddels is gebleken dat de soort ter plekke al in mei 2019 is gevonden door een groep Noord-Hollandse floristen!
Jo Schunselaar
Jeanette den Herder c.s.
Potamogeton x decipiens

(Potamogeton lucens x P. perfoliatus)
Wilgfonteinkruid 230-508 juni N36 NO van Ommen Talrijk in een brede sloot. 3 kilometerhokken; 1 sinds 2005.
Kaart van de oudersoorten:
Potamogeton lucens
Potamogeton perfoliatus
Otto Zijlstra
Armeria maritima Engels gras 231-508 juni N36 Berm. Ruim 50 kilometerhokken.
Na de kolonisatie van de snelwegen, is de soort nu aan een opmars begonnen langs provinciale wegen.
Otto Zijlstra
Rapistrum rugosum
Bolletjesraket 249-469 juni Ganzenbosweg, Boekelo Ruige berm. 36 kilometerhokken; 6 sinds 2005
De soort is onbestendig; er zijn slechts twee terugmeldingen.
Pieter Stolwijk
Ophrys apifera var. apifera Bijenorchis --- mei --- Schrale berm. Twee kilometerhokken, alle sinds 2005.
De eerste vondst van Bijenorchis betrof de var. aurita. De nieuwe vondst stamt dus niet van de oudere vondst af.
Jo Schunselaar
Leonurus cardiaca Hartgespan 258-493 mei Oud Ootmarsum Aan haag. Vier kilometerhokken, alle sinds 2005. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Alopecurus myosuroides Duist 258-493 mei Oud Ootmarsum Enige planten in een akkerreservaat. 21 kilometerhokken; twee sinds 2005.
In Twente is de soort onbestendig. Landelijk gaat de soort niet achteruit.
Excursie Floristische Werkgroep Twente
Amsinckia micrantha Kleinbloemige amsinckia 258-493 mei Oud Ootmarsum Tal van planten in een akkerreservaat. Elf kilometerhokken; vier sinds 2005.
Excursie Floristische Werkgroep Twente
Papaver argemone Ruige klaproos 258-493 mei Oud Ootmarsum Tal van planten in een akkerreservaat. 25 kilometerhokken; acht sinds 2005. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Sisymbrium orientale
Oosterse raket 249-468 mei Beckum, Wolfkaterweg Een plant in omgewoelde berm. Veertien kilometerhokken; vijf sinds 2005.
Is vooral in urbane omgeving te vinden.
Pieter Stolwijk
Anchusa arvensis
Kromhals 252-487
248-467
mei Kanaal Almelo-Nordhorn
Haaksbergen
Bij Haaksbergen 2 planten in ingezaaide berm. 71 kilometerhokken; 15 sinds 2005.
De soort is onbestendig (in Twente); er is slechts een terugmelding.
Otto Zijlstra
Pieter Stolwijk
Camelina sativa subsp. sativa
Huttentut 257-469 mei Enschede, Boswinkel Een tiental planten in omgewoelde berm. Vier kilometerhokken; twee sinds 2005. Pieter Stolwijk
Polycarpon tetraphyllum
Kransmuur 232-468 mei Stokkum, industieterrein aan Twentekanaal Een plant. Zes kilometerhokken, alle sinds 2005. Pieter Stolwijk
Papaver argemone
Ruige klaproos 227-498 mei Bovenregge, de Slenke Drie planten aan de Reggedijk. 24 kilometerhokken; zeven sinds 2005. Pieter Stolwijk & Otto Zijlstra
Juncus ensifolius
Zwaardrus 251-472 april Bruninksweg Een tiental bloeiende planten aan een kwelstroompje. Elf kilometerhokken; vijf sinds 2005. Pieter Stolwijk
Potentilla tabernaemontani
Voorjaarsganzerik 264-473 april Glanerbrugdijk Een plant in droge zandige berm. Dertien kilometerhokken; negen sinds 2005.
De soort is bekend van de Overijsselsche Vecht (nog?) en van diverse begraafplaatsen.
Pieter Stolwijk
Barbarea intermedia
Bitter barbarakruid 264-472 april Glane Zeven planten in knop, ruderale berm. 23 kilometerhokken; acht sinds 2005.
Een weinig standvastige soort, die echter ook makkelijk gemist kan worden.
Pieter Stolwijk
Amsinckia micrantha
Kleinbloemige amsinckia 264-486 april Beuningen Twee bloeiende planten in groenstrook. Tien kilometerhokken; drie sinds 2005.
De soort is weinig standvastig in Twente, wellicht met uitzondering langs de Overijsselse Vecht.
Pieter Stolwijk
Cotula australis
Kamilleknopje 258-471 april Enschede, De Klomp Een tiental bloeiende planten tegen de gevel van een winkel. Eerste melding voor Twente. Pieter Stolwijk

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON