Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2019


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand locatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Camelina sativa subsp. sativa
Huttentut 257-469 mei Enschede, Boswinkel Een tiental planten in omgewoelde berm. Vierde vondst sinds 1977; tweede sinds 2005. Pieter Stolwijk
Polycarpon tetraphyllum
Kransmuur 232-468 mei Stokkum, industieterrein aan Twentekanaal Een plant. Zesde vondst, alle sinds 2005. Pieter Stolwijk
Papaver argemone
Ruige klaproos 227-498 mei Bovenregge, de Slenke Drie planten aan de Reggedijk. 24 vondsten sinds 1977; zevende sinds 2005. Pieter Stolwijk & Otto Zijlstra
Juncus ensifolius
Zwaardrus 251-472 april Bruninksweg Een tiental bloeiende planten aan een kwelstroompje. Elfde vondst sinds 1977; vijfde sinds 2005. Pieter Stolwijk
Potentilla tabernaemontani
Voorjaarsganzerik 264-473 april Glanerbrugdijk Een plant in droge zandige berm. Dertiende vondst sinds 1977; negende sinds 2005.
De soort is bekend van de Overijsselsche Vecht (nog?) en van diverse begraafplaatsen.
Pieter Stolwijk
Barbarea intermedia
Bitter barbarakruid 264-472 april Glane Zeven planten in knop, ruderale berm. 23ste vondst sinds 1977; achtste sinds 2005.
Een weinig standvastige soort, die echter ook makkelijk gemist kan worden.
Pieter Stolwijk
Amsinckia micrantha
Kleinbloemige amsinckia 264-486 april Beuningen Twee bloeiende planten in groenstrook. Tiende vondst sinds 1977; derde sinds 2005.
De soort is weinig standvastig in Twente, wellicht met uitzondering langs de Overijsselse Vecht.
Pieter Stolwijk
Cotula australis
Kamilleknopje 258-471 april Enschede, De Klomp Een tiental bloeiende planten tegen de gevel van een winkel. Eerste melding voor Twente. Pieter Stolwijk

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON