Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2016


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Conyza bonariensis
foto op Verspreidingsatlas.
Gevlamde fijnstraal 250-482 oktober Enschede, Auke Vleerstraat - Hengelosestraat Een plant. Vijfde km-hok in Twente; alle in Enschede en na 2005. Otto Zijlstra
Elatine hexandra
Gesteeld glaskroos 250-482 september Saasveld, Molenven Vele tientallen planten. Vijfde km-hok in Twente; derde sinds 2005. Jelle Hofstra
Euphorbia maculata
foto op waarneming.nl
Straatwolfsmelk 248-479 september Borne Elf bloeiende planten. Vijfde km-hok in Twente. Gijs Haverkamp
Polypogon viridis
foto op waarneming.nl
Kransgras 259-471 juli Enschede Enkele planten. Vijfde km-hok in Twente, waarvan vier in Enschede. Igor Mavridis
Gentiana pneumonanthe
Klokjesgentiaan 230-482; 230-483 september Rijssen Vele tientallen planten in een natuurontwikkelingsterrein.
Er wordt soms wel getwijfeld aan de spontaneïteit van deze soort in natuurontwikkelingsterreinen.
>100 km-hokken in Twente.
Uit dit gebied niet eerder bekend.
Pieter Stolwijk & Otto Zijlstra
Parnassia palustris
Parnassia 230-482; 230-483 september Rijssen Vele tientallen planten in een natuurontwikkelingsterrein.
Er wordt soms wel getwijfeld aan de spontaneïteit van deze soort in natuurontwikkelingsterreinen.
16-17de km-hok in Twente. Pieter Stolwijk & Otto Zijlstra
Scleranthus annuus subsp. polycarpos Kleine hardbloem 228-483; 238-507? september Lage Esweg, ten zuiden van Hexel. Een tiental planten aan pad in droge heide. >20 km-hokken in Twente. Pieter Stolwijk
Knautia dipsacifolia Bergknautia 245-472 september Hengelo Een plant.
Nieuw voor Twente.
De oorsprong van deze bergplant is niet duidelijk. Naar het schijnt wordt zij niet in de handel aangeboden.
De soort is in Nederland een paar keer gemeld, onder andere min of meer wild in de steengroeve van Winterswijk (kaart op Verspreidingsatlas).
Van Knautia arvensis te onderscheiden door de niet ingesneden bladen.
Roeleke Steentjes (via Wytze Boersma)
Pedicularis palustris
Moeraskartelblad 228-483; 229-483; 230-483 september Tussen Rijssen en Nijverdal. Enige planten verspreid door een aantal natuurontwikkelingsterreinen. 12-14de km-hok in Twente.
Deze soort was in Twente tot 15 jaar geleden slechts bekend van het Mokkelengoor en omgeving.
Pieter Stolwijk
Nymphaea alba subsp. candida Noordelijk waterlelie 228-511 op Verspreidingsatlas. augustus Dedemsvaart - Eerste melding voor Twente.
Er is door de FWT nooit op deze ondersoort gelet. Zij komt wellicht meer voor.
Rense Haveman
Carex brizoides Trilgraszegge 233-504 augustus Onderveldsweg Drie (vegetatieve) haarden aan houtwal. >10 km-hokken in Twente. Pieter Stolwijk
Amaranthus blitum
Kleine majer 246-464 augustus Haaksbergen, het Wolferink. Een plant, in boomspiegel. Vijfde km-hok in Twente sinds 2005.
Bij ons een onbestendige soort. Er zijn 13 meldingen voor 2005. Geen hiervan is later teruggevonden.
Pieter Stolwijk
Parnassia palustris Parnassia 233-467 juli Diepenheim, Bovenregge Tientallen planten in een natuurontwikkelingsterrein. Vijtiende km-hok in Twente. excursie Floristische Werkgroep Twente
Epipactis palustris Moeraswespenorchis 233-467 juli Diepenheim, Bovenregge Natuurontwikkelingsterrein. >10 km-hokken in Twente. excursie Floristische Werkgroep Twente
Trifolium fragiferum Aardbeiklaver 255-471 juli Enschede, havengebied - Een km-hok in Twente.
De soort duikt op onregelmatige tijden op in het havengebied van Enschede, steeds op (nagenoeg) de zelfde plek. Eerste waarneming in 1980. Daarna opnieuw in 1989 en 2003.
In de tussenliggende jaren is meermalen vergeefs ter plaatse naar de soort gezocht.
Otto Zijlstra
Scleranthus annuus subsp. polycarpos Kleine hardbloem 238-507 juli Brucht - >20 km-hokken in Twente. Edwin Dijkhuis
Sedum rupestre Tripmadam 237-506; 237-507 juli - - Vijfde km-hok in Twente. NDFF
Cyperus eragrostis
Bleek cypergras 255-484 juli Weerselo, industrieterrein Echelpoel
Braakliggend terrein.
Een plant. Zevende km-hok in Twente; zesde sinds 2005. Pieter Stolwijk
Juncus tenuis subsp. anthelatus
Tengere rus subsp. anthelatus 255-484 juli Weerselo, industrieterrein Echelpoel
Nat gedeelte van braakliggend terrein.
Hier ook o.a Pilularia globulifera (Pilvaren).
Een plant. Vijftiende km-hok in Twente. Pieter Stolwijk
Pedicularis palustris Moeraskartelblad 256-494 juni Springendal - Elfde km-hok in Twente.
Deze soort was in Twente tot 15 jaar geleden slechts bekend van het Mokkelengoor en omgeving.
Otto Zijlstra
Hieracium lactucella
Spits havikskruid 261-474 juni Enschede, Lossersestraat Vele tientallen planten, met weinig bloei. Vijfde km-hok in Twente; derde sinds 2005.
De meeste eerdere groeiplaatsen zijn verdwenen.
Jelle Hofstra.
Sherardia arvensis
Blauw walstro 251-484 juni Dulder; op boerenerf Een drietal planten. Achtste km-hok in Twente; vierde sinds 2005.
De meeste eerdere groeiplaatsen zijn vermoedelijk verdwenen.
Igr Mavridis.
Silene gallica Franse silene 257-476 juni Vliegbasis Twente Enige planten. Derde km-hok in Twente; tweede sinds 2005.
Oorsprong moelijk vast te stellen.
Excursie Floristische Werkgroep Twente.
Carex pallescens
foto op waarneming.nl
Bleke zegge 249-460 mei Haaksbergerveen -
Meer dan 60 km-hok; meer dan 40 sinds 2005.
Nooit eerder in dit (goed onderzochte) gebied aangetroffen. kaart
Marina Pruysers
Potentilla tabernaemontani
Voorjaarsganzerik 231-483 mei Zuna Een plant in gazon.
Tiende km-hok; zesde sinds 2005. Pieter Stolwijk
Ophrys apifera
Bijenorchis - mei - Enige planten.
Nieuw voor Twente. Jo Schunselaar
Polycarpon tetraphyllum
Kransmuur 230-483 mei Zuna Aan heg en op oprit woonhuis.
Tweede km-hok. Pieter Stolwijk
Geranium rotundifolium
Ronde ooievaarsbek 231-483 mei Notter, Zunaseweg Een vijftal planten op een steilrandje aan het fietspad. Negende km-hok; alle na 2004. Pieter Stolwijk
Lepidium heterophyllum
Rozetkruidkers 251-474 mei Hengelo, Twentekanaal Een 20-tal planten in de stenen beschoeiing beneden de sluis.
Zevende km-hok; derde sinds 2005. Pieter Stolwijk
Stellaria holostea
Grote muur april Kanaal Almelo-Nordhorn Enige geïnfecteerde planten met nauwelijks ontwikkelde kroonbladen.
- Wytze Boersma (excursie FWT)
Gagea spathacea Schedegeelster 269-473 april Overdinkel Een populatie op de oever van de Ruehenbergerbeek.
Hier nooit eerder van gemeld.
In het beekbegeleidende bos ook een niet bekende groeiplaats van Viola reichenbachiana (Blauwsporig bosviooltje).
29ste km-hok.
Uit 13 km-hokken is de soort na 2004 niet meer gemeld.
Jacques Bielen & Jelle Hofstra

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON