Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2013


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Setaria faberi
foto op waarneming.nl.
Chinese naaldaar 250-481 oktober Borne, Hemmelhorst Vijf planten in vrucht, in verstoorde berm. Vijfde km-hok; derde sinds 2005. Gijs Haverkamp
Medicago arabica
foto op waarneming.nl.
Gevlekte rupsklaver 247-478 september Hengelo, retentiegebied Woolde. Drie planten, in boomkwekerij. Eerste vondst. Gijs Haverkamp
Chenopodium hybridum
foto op waarneming.nl.
Esdoornganzenvoet 248-478 augustus Hengelo, Schildshoeve-Westermaat Een plant, tussen fietspad en spoorbaan. Vierde km-hok; derde sinds 2005. Gijs Haverkamp
Myosurus minimus
foto op waarneming.nl.
Muizenstaart 248-479 mei Borne, Ennekerdijk. Ruim 20 planten, in boomspiegel. Negende km-hok; zevende sinds 2005. Gijs Haverkamp
Cardamine corymbosa
foto op waarneming.nl.
Eenbloemige veldkers 248-480 april Borne, Stroomesch. Drie planten, tussen trottoirtegels. Zevende km-hok; alle sinds 2005.
De zes eerdere vondsten zijn alle gedaan door Corry Abbink; vooral omgeving Almelo en oostelijker.
Gijs Haverkamp
Carex spicata Gewone bermzegge 266-484
kaart
oktober Beuningen. Een pol. 25ste km-hok; derde sinds 2005.
Dit betreft een hervondst. In de periode 1989-2005 is de soort 3 maal eerder gemeld op deze locatie: Jan Maresch (1993), Kees Groot (1997), Jacques Bielen (2002). Het verspreidingskaartje suggereert een enorme achteruitgang in Twente. Landelijk lijkt dit niet het geval (Verspreidingsatlas).
Jacques Bielen & Jelle Hofstra
Carex brizoides Trilgraszegge 251-480 oktober Hengelo, Dalmeden. Een heel grote populatie, waaronder bloeiende exemplaren. Elfde km-hok; zesde sinds 2005. Andries van Renssen & Wytze Boersma
Cyperus eragrostis Bleek cypergras 252-478 september Hengelo, Vossenbelt oost. Een zestal planten, aan een poeltje. Vijfde km-hok; vierde sinds 2005. Pieter Stolwijk
Carex brizoides Trilgraszegge 257-479 september Oldenzaal, Reininkshoek oost. Een heel grote populatie, waaronder bloeiende exemplaren. Tiende km-hok; vijfde sinds 2005. Andries van Renssen
Amaranthus hybridus subsp. hybridus Basterdamarant 244-474
kaart
september Delden, loskade Twentekanaal.
Aanvankelijk gemeld als Amaranthus hybridus subsp. bouchonii (Franse amarant). Uit heronderzoek aan gedroogd materiaal bleek dat het toch om de subsp. hybridus (Basterdamarant) - met openspringende vruchtjes - gaat.
Ruim 50 planten. 20ste km-hok; zesde sinds 2005.
De soort is in Twente onbestendig; terugmeldingen zijn er nauwelijks.
Pieter Stolwijk
Eragrostis minor Klein liefdegras 244-474
kaart
september Delden, industrieterrein Annabrug / Twentekanaal. Honderden planten. 33ste km-hok; twaalfde sinds 2005. Pieter Stolwijk
Sonchus palustris
Moerasmelkdistel 244-474
kaart
september Delden, loskade Twentekanaal. Een zestal planten. Zestiende km-hok; negende sinds 2005.
De meest oostelijke vondst tot nu toe.
Pieter Stolwijk
Potentilla intermedia
Middelste ganzerik 244-474
kaart
september Delden, loskade Twentekanaal. Een plant. 37ste km-hok; zestiende sinds 2005. Pieter Stolwijk
Potentilla supina
foto op waarneming.nl.
Liggende ganzerik 248-477 september Hengelo, Schildshoeve-Westermaat. Een plant op braakliggend terrein. Vierde km-hok; derde sinds 2005.
De soort komt voornamelijk langs de grote rivieren voor.
Gijs Haverkamp c.s.
Erucastrum gallicum Schijnraket 248-478 september Hengelo, Schildshoeve-Westermaat. Duizenden planten op braakliggend terrein. Elfde km-hok; eerste sinds 2005.
De soort is in Twente onbestendig.
Er is dit jaar nog een melding gedaan uit noord-oost Twente; deze vondst is niet verder gedocumenteerd.
Gijs Haverkamp
Chenopodium glaucum Zeegroene ganzenvoet 248-477
kaart
september Hengelo, Schildshoeve-Westermaat. Op braakliggend terrein. Vijfenveertigste km-hok; zesde sinds 2005.
De soort is in Twente onbestendig.
Gijs Haverkamp c.s.
Chenopodium glaucum Zeegroene ganzenvoet 259-473 september Lonneker. Een aantal planten op een vluchtheuvel. Vierenveertigste km-hok; vijfde sinds 2005.
De soort is in Twente onbestendig.
Pieter Stolwijk
Spergularia salina Zilte schijnspurrie 241-484; 242-484; 243-484; 258-478;249-478
kaart
september Bij Almelo en Hengelo-Oldenzaal. Duizenden planten in de bermen (spatzone). 22ste-26ste km-hok; vijftiende - 20ste sinds 2013. Otto Zijlstra
Veronica agrestis
Akkerereprijs 239-476 september Deldenerbroek, Hagreisweg Enige planten in berm. 24ste km-hok; tiende sinds 2005.
De soort is in Twente onbestendig; van geen enkele vondst is een terugmelding bekend.
(kaart)
In grote delen van Nederland, vooral op zwaardere grond, is de soort tamelijk algemeen.
Op uurhokniveau geeft dat dit beeld: Verspreidingsatlas, waarnemingen sinds 1975
Op kmhokniveau ontstaat een enigszins ander beeld: Waarneming.nl, waarnemingen voornamelijk sinds 2000.
Pieter Stolwijk
Bidens radiata


waarneming.nl.
Riviertandzaad 264-494 september Bergvennen. Ruim 100 planten op kale grond. Tweede km-hok.
Eerste vondst 2009 - Rietschot, Buurse (Peter Spee).
De soort komt voornamelijk in het oostelijke rivierengebied voor en is daar een tamelijk recente nieuwkomer.
Wellicht blijft haar voorkomen niet tot de grote rivieren beperkt en gaat ze dezelfde weg op als Bidens frondosa (Zwart tandzaad), die aanvankelijk ook bekend stond als een soort uit het rivierengebied, maar in Twente nu veruit de algemeenste Bidens-soort.
Harry Wolbers
Atriplex micrantha Grijze melde 253-477 september A1, Oosterveld. Een plant in middenberm A1. Derde (?) vondst (vierde km-hok!). Pieter Stolwijk
Spergularia salina Zilte schijnspurrie 254-478 september Provinciale weg Hengelo-Oldenzaal (N342). Duizenden planten in de bermen (spatzone), vanaf Frans op de Bult richting Hengelo. Ongetwijfeld nog op veel meer plekken langs deze weg en elders te vinden. 21ste km-hok; veertiende sinds 2013.
De soort lijkt in zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied achteruit gegaan te zijn (Verspreidingsatlas), maar het aantal binnenlandse groeiplekken neemt snel toe, alsmede het aantal planten per groeiplek.
NB Spergularia rubra (Rode schijnspurrie) komt o.a. op dezelfde standplaats (spatzone bermen) voor. Voor een zeker onderscheid moeten de steunblaadjes worden bekeken. [De tekeningen in de Flora zijn duidelijk, maar helaas zijn de soorten verwisseld.]
Otto Zijlstra
Atriplex micrantha Grijze melde 245-480 september A1, ter hoogte van Borne. Een twintigtal planten in middenberm A1. Tweede (?) vondst (derde km-hok!).
Verspreidingsatlas toont alleen waarnemingen in Limburg, en de vondst van Adries van Renssen bij Oldenzaal. Dit is echter met zekerheid een achterhaald beeld.
Otto Zijlstra
Bidens connata Smal tandzaad 263-494
kaart
augustus Lattrop. Tientallen planten aan de Gele Beek. Buiten het gebied tussen Almelo en Vriezenveen zeldzaam in Twente. Excursie FWT
Cyperus fuscus
Bruin cypergras 254-482 augustus Vuilenhoek. Circa 30 pollen, in natuurontwikkelingsterrein. Veertiende km-hok; negende sinds 2005. Jelle Hofstra & Jacques Bielen
Juncus tenageia Wijdbloeiende rus 253-482; 254-482 augustus Vuilenhoek. 3 exemplaren samen, in natuurontwikkelingsterrein. Nieuw in dit gebied. 37ste km-hok; dertiende sinds 2005. Jelle Hofstra & Jacques Bielen
Iva xanthifolia Iva 262-478 augustus Weg Losser-Oldenzaal. Tien planten in wegberm. Tweede km-hok. Andries van Renssen
Galium x pomeranicum [Galium mollugo x verum]
Geelwit walstro 250-463 augustus Buurse, talud Schipbeek. - Eerste met herbariummateriaal gestaafde waarneming van de FWT.
Eerdere opgaven van deze soort werden niet met bewijsmateriaal ondersteund.
Otto Zijlstra
Amaranthus albus
Witte amarant 259-472 augustus Enschede, Winkelshorst. Acht planten, aan trottoirband. Elfde km-hok; tweede sinds 2005. Pieter Stolwijk
Petrorhagia prolifera
Slanke mantelanjer 256-473 augustus Enschede, Handellaan, oprit carport. Tientallen planten. Tweede km-hok; eerste sinds 2005. De eerste vondst stamt uit het havengebied van Enschede. Pieter Stolwijk
Myriophyllum verticillatum Kransvederkruid 255-474 juli Enschede, vijver Langenkampweg. Tientallen planten; hier ook Myriophyllum spicatum (Aarvederkruid). Achttiende km-hok; vijfde sinds 2005.
De meeste km-hokken liggen bij Almelo.
Pieter Stolwijk
Descurainina sophia Sofiekruid 247-469 juli Beckum. Enige planten. 35ste km-hok; vijfde sinds 2005.
De soort is onbestendig.
Pieter Stolwijk
Chenopodium murale Muurganzenvoet 246-469 juli Beckum. Een plant. Vierde km-hok, alle sinds 2005. Pieter Stolwijk
Sisymbrium loeselii Spiesraket 246-469 juli Beckum. Honderden planten. Tiende km-hok; vierde sinds 2005.
De soort komt vooral in stedelijk gebied voor.
Pieter Stolwijk
Atriplex hortensis
Tuinmelde 246-469 juli Beckum. Een plant. Derde km-hok; eerste sinds 2005.
Verwilderde cultuurplant.
Pieter Stolwijk
Luzula nivea
Sneeuwwitte veldbies 251-479 juni Hengelo, Slangenbeek. Enige planten. Eerste verwildering.
Een sierplant, die nu enkele malen verwilderd is aangetroffen in Nederland. De soort is inheems in de Alpen.
Inmiddels is gebleken dat Hillie Waning-Vos de soort in 2009 al in ons gebied heeft aangetroffen.
Jan Zwienenberg c.s.
Campanula rapunculus
Rapunzelklokje 229-484; 229-485 juli Nijverdal, Veldkamp. Dertien bloeistengels. Achttiende en negentiende km-hok (inclusief verwilderingen); zevende sinds 2005.
De soort is niet oorspronkelijk inheems in Twente. Of in dit geval sprake is van verwildering is echter moeilijk vast te stellen.
Johan Alferink
Gnaphalium sylvaticum
Bosdroogbloem 250-460 juli Haaksbergerveen, aan ruiterpad. Ruim 25 planten. Ruim 100 km-hokken, geconcentreerd op de Sallandse heuvelrug, rond vliegveld Twente en Noord-Twente.
In of rond het Haaksbergerveen nooit aangetroffen. (kaart)
Pieter Stolwijk
Chenopodium pumilio
foto op waarneming.nl.
Liggende ganzenvoet 257-471 juli Enschede, station NS. Een plant, op zand. Tweede km-hok.
De eerste vondst (2006) was ook in Enschede (havengebied).
Otto Zijlstra
Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek 257-473 juli Enschede, Deppenbroek. - 25ste km-hok; tiende sinds 2005.
De soort komt in Twente voornamelijk in stedelijk gebied voor, met uitzondering van een vijftal vindplaatsen in het gebied van de Overijssels Vecht.
Otto Zijlstra
Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides
Stijve moerasweegbree 251-480 juli Hengelo, Dalmeden. Enkele planten. 39ste km-hok; twaalfde sinds 2005.
De soort is op de meeste vindplekken onbestendig.
Wytze Boersma c.s.
Rhinanthus minor Kleine ratelaar 251-480 juli Hengelo, Dalmeden. - 32ste km-hok; zeventiende sinds 2005. Wytze Boersma c.s.
Polypogon viridis Kransgras 261-478 juni Kershuis. Een vijftigtal planten, aan een zandweg in het boerenland. Derde km-hok.
De soort was ons tot nog toe alleen bekend van stedelijk gebied (Enschede).
Pieter Stolwijk
Camelina sativa subsp. sativa
foto op waarneming.nl.
Zaadhuttentut 258-471 juni Enschede. Drie planten. Eerste vondst. Otto Zijlstra
Stachys x ambigua [Stachys palustris x sylvatica] Bastaardandoorn [Moerasandoorn x Bosandoorn] 265-490 juni Denekamp, De Zoeke. Een kloon met een tiental stengels. Vierde km-hok; derde sinds 2005. Pieter Stolwijk
Ranunculus ololeucos
Witte waterranonkel --- juni Zuid-Enschede. Drie kleine groeiplaatsen in een natuurherstelgebied. Zestiende km-hok; eerste sinds 2005. Jo Schunselaar
Luronium natans
Drijvende waterweegbree --- juni Zuid-Enschede. Twee aanzienlijke voorkomens in een natuurherstelgebied. 39ste km-hok; dertiende sinds 2005.
Jo Schunselaar
Crassula helmsii Watercrassula 247-482 juni Zenderen. Een poel vol bij de Bornse Beek. Zestiende km-hok. excursie Floristische Werkgroep Twente
Luronium natans Drijvende waterweegbree 242-474 mei Delden. Een plant in een ven. 38ste km-hok; twaalfde sinds 2005.
Uit deze omgeving vooral bekend van de Hagmolenbeek.
Pieter Stolwijk
Saxifraga tridactylites Kandelaartje 258-471 mei Enschede, Hoge Bothof. Tientallen planten. Langs muur bedrijfsgebouw en op trottoir. 20ste km-hok; veertiende sinds 2005.
Nieuw voor Enschede en omgeving. De soort was ons (alleen?) bekend van een aantal spoorbanen en een enkele begraafplaats.
Jo Schunselaar
Crassula tillaea
foto op waarneming.nl.
Mosbloempje 250-492 mei Tubbergen, begraafplaats. Honderden planten. Vijfde km-hok. Corry Abbink
Crassula tillaea
Mosbloempje 236-470 mei Diepenheim, poort kasteel Weldam. Een tiental planten. Vierde km-hok. Pieter Stolwijk
Myosurus minimus
Muizenstaart 239-511 mei Hardenberg, op twee plekken langs de Vecht. Op kale en vertrapte visstekken of veedrinkplekken, ca 2000 planten. Achtste km-hok; zesde sinds 2005.
De soort is, met herhaalde terugvondsten, zeer constant op de bekende vindplaatsen. Uit het Vechtgebied kenden we haar nog niet, maar het lijkt niet onwaarschijnlijk dat ze daar meer is aan te treffen.
Wytze Boersma & Andries van Renssen
Crassula helmsii Watercrassula 251-462 mei Buurse. Een poel vol, in een retentiegebied aan de Buurserbeek / Zoddebeek. Vijftiende km-hok. Pieter Stolwijk
Soleirolia soleirolii Slaapkamergeluk 258-471 januari Enschede, Gronausevoetpad. Een kluwen van plantjes in een donker, vochtig steegje tegen huismuur. Tweede km-hok.
De eerste vondst (Oldenzaal) is van 2004 (Andries van Renssen).
In het westen van Nederland is de soort veel meer ingeburgerd.
Zie kaart op waarneming.nl.
Pieter Stolwijk

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON