Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2012


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Geranium purpureum
Klein robertskruid 241-512 oktober (?) Tussen Hardenberg en Coevorden Aan de spoorlijn. Vijfde km-hok; derde sinds 2005. Wytze Boersma & Andries van Renssen
Parietaria judaica Klein glaskruid 258-481 oktober Oldenzaal, De Thij Een plant. Zevende km-hok; zesde sinds 2005.
De indruk bestaat dat deze soort zich landelijk wat uitbreidt.
Andries van Renssen
Cardamine impatiens Springzaadveldkers 258-482 oktober Oldenzaal, Kalderhoek Een plant. Vijfde km-hok; vierde sinds 2005. Andries van Renssen
Scrophularia vernalis Voorjaarshelmkruid 258-482 oktober Oldenzaal, Kalderhoek Een plant. Tweede km-hok; eerste sinds 2005. Andries van Renssen
Cardamine impatiens
Springzaadveldkers 251-474 oktober Hengelo, Petroleumhaven Twee bloeiende en vruchtende planten op ruderaal plekje. Vierde km-hok; derde sinds 2005. Pieter Stolwijk
Aster lanceolatus
Smalle aster 263-471 oktober Glanerbrug, station Een grote haard op talud spoordijk. Eerste gedocumenteerde vondst.
Van eerdere meldingen van deze soort, die voornamelijk in het rivierengebied voorkomt, is geen bewijsmateriaal voorhanden.
Pieter Stolwijk
Conyza sumatrensis
foto op waarneming.nl
Hoge fijnstraal 257-474 september Enschede, waterwingebied Een plant. Zesde km-hok. Otto Zijlstra
Tephroseris palustris Moerasandijvie 259-480 oktober Oldenzaal, industrieterrein Ossemaat Een plant, in plas-dras terrein. Zesentwintigste km-hok; derde sinds 2005.
De soort is uiterst onbestendig; er zijn geen terugmeldingen.
Andries van Renssen
Juncus ensifolius Zwaardrus 262-471 oktober Glanerbrug, aan waterloop Een plant. Elfde km-hok; zesde sinds 2005.
De soort wordt ook als sierplant gebruikt.
Jo Schunselaar
Apera interrupta
Stijve windhalm 249-474 oktober Hengelo, havengebied Een zestal planten. Vierde km-hok; eerste sinds 2005. Pieter Stolwijk
Anchusa arvensis Kromhals 249-474 oktober Hengelo, havengebied Een plant. Ruim zestig vondsten; tiende sinds 2005.
De soort is niet echt zeldzaam in Twente, maar wel uiterst onbestendig; er is slechts een terugmelding.
Pieter Stolwijk
Dittrichia graveolens
Kamferalant 257-468 oktober Enschede, afrit A35 Een zestal planten. Derde km-hok; tweede sinds 2005. Pieter Stolwijk
Conyza sumatrensis
Hoge fijnstraal 242-472 september Twekkelo Een plant op grasbegroeid voetpad in het boerenland. Tot nog toe alleen aangetroffen in open ruderaal, urbaan gebied.
De soort lijkt in Twente nog niet erg succesvol.
Vijfde km-hok. Pieter Stolwijk
Beckmannia syzigachne
Beckmannia syzigachne 242-472 september Twekkelo Een tiental planten in nieuw overstromingsgebied. Tweede km-hok.
De eerste vondst werd 2 kilometer oostelijk gedaan (1981 en 1994) in het havengebied van Enschede. Daar is de soort voor zover bekend verdwenen.
Pieter Stolwijk
Glebionis segetum Gele ganzenbloem 242-472 september Twekkelo Een 5-tal planten in nieuw overstromingsgebied op oude, zandig-lemige akker. 35ste km-hok; elfde sinds 2005.
De soort is zeer onbestendig.
Pieter Stolwijk
Empetrum nigrum
Kraaihei 244-483 september De Doorbraak Een plant. Ongeveer 50ste km-hok; eerste in dit gebied.
Een opmerkelijke vestiging in dit gebied.
Jacques Bielen & Jelle Hofstra
Bromus secalinus Dreps 245-479 september Azelo Enige planten langs roggeakker. Eerste vondst.
In 2005 zijn van deze soort ook enkele planten gevonden (De Doorbraak), maar de soort was daar kennelijk uitgezaaid.
Eddy Weeda
Hordeum jubatum Kwispelgerst 246-470 september Beckum, De Beunder Enige pollen op de overstromingsvlakte van de Hagmolenbeek. Derde km-hok; tweede sinds 2005. Eddy Weeda
Potentilla supina
foto op waarneming.nl
Liggende ganzerik 238-492 september Vriezenveen Enige planten op ruderaal terrein. Derde km-hok; tweede sinds 2005. Corry Abbink
Salvinia molesta
foto op waarneming.nl
Grote vlotvaren 238-492 september Vriezenveen In een retentiebekken. Achtste km-hok; eerste sinds 2005. Corry Abbink
Filago vulgaris Duits viltkruid 240-466 september Markvelde Een 15-tal planten in wegberm. Elfde km-hok, alle na 2005; eerste in dit gebied. Jan Meutstege
Myriophyllum heterophyllum
Ongelijkbladig vederkruid 231-486 september Nijverdal Een vijver vol, met deze invasieve exoot. Eerste vondst. Johan Alferink
Cyperus fuscus Bruin cypergras 254-467 september Enschede, Jacobsrietweg Een plant aan nieuwe beek. Twaalfde km-hok. Jo schunselaar
Eupatorium purpureum
Purper leverkruid 266-490 augustus Kanaal Almelo-Nordhorn Verscheidene bloeiende planten op talud. Derde km-hok van deze soms verwilderende sierplant. Jelle Hofstra
Crassula helmsii Watercrassula 244-483; 244-484 augustus De Doorbraak ten noorden van Zenderen Verscheidene plekjes. Dertiende en veertiende km-hok. Jacques Bielen & Jelle Hofstra
Hypericum pulchrum Fraai hertshooi 259-474 augustus Lonnekermolen
(nieuw km-hok)
Ongeveer vijftien exemplaren, in berm op talud. Achttiende km-hok; zesde sinds 2005.
Er zijn slecht drie hervondsten sinds 2005!
Pieter Stolwijk
Groenlandia densa Paarbladig fonteinkruid 228-470 augustus Herikervlier; spoorsloot
(hervondst)
Slechts een exemplaar; in de spoorsloot.
In dit gebied vroeger talrijk.
Elf km-hokken; eerste waarneming sinds 2005.
Ondanks gericht zoeken in 4 andere km-hokken daar niet teruggevonden. Het ziet er naar uit dat de soort buitengewoon sterk achteruit is gegaan.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Elodea canadensis Brede waterpest 266-499 augustus Eerde Aantal moeilijk te schatten. In fraai slootje, waarvan eerder ook Groenlandia densa (Paarbladig fonteinkruid) is gemeld; deze is nu niet meer aangetroffen. Ruim 40 km-hokken tussen 1977 en 2004; vijfde sinds 2005.
De soort is ook recent bekend van De Bevert, een beekherstelproject ongeveer twee kilometer naar het oosten.
Het is niet ondenkbaar dat vele oudere meldingen deels onjuist zijn en betrekking hebben op Elodea nuttallii (Smalle waterpest). Nieuwe meldingen van oude vindplaatsen zijn er niet.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Gratiola officinalis
Genadekruid - juli Zuid-Twente Vijf exemplaren. Tweede km-hok. Jo Schunselaar
Goodyera repens
Dennenorchis - juli West-Twente. Nieuw voor dit deel van ons district. Tientallen bloeistengels; honderden rozetten. Vijfde km-hok; tweede sinds 2005. Herman Bruggink & Gerwin Timpers
Misopates orontium
Akkerleeuwenbek 257-474 juli Enschede; Braakweg Een tiental planten. Vijfde km-hok; eerste sinds 2005.
De soort is in Twente onbestendig, maar vooral in Zuid-Nederland plaatselijk algemeen.
Otto Zijlstra
Clinopodium vulgare
Borstelkrans 237-484 juli Wierden; retentiegebied Wendelgoor Een plant. Zandige, open plek. Eerste vondst.
Hoe de soort hier verzeild is geraakt, valt niet te bepalen. Voor uitzaai is in ieder geval geen aanwijzing.
De in de Atlas van de Nederlandse Flora deel 2 (als Satureja vulgaris) aangegeven vindplaats in het Dinkelgebied kennen wij niet.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Ludwigia grandiflora Waterteunisbloem 237-483 juli Rectum Twee bescheiden plekken in de Exoose Aa. Negende km-hok; achtste sinds 2005.
Deze invasieve exoot lijkt zich in Twente minder uit te breiden dan in sommige andere delen van Nederland.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Scutellaria minor
foto op waarneming.nl
Klein glidkruid 262-471 juli Glanerbrug Een tiental planten. Negende km-hok.
Dit terrein is in het verleden meermalen goed doorzocht!
Jacob van der Weele & Jo Schunselaar
Lemna turionifera
Knopkroos 236-482 juli Exoose Aa ? Eerste vondst. Wim van der Ven
Rorippa x anceps
Gele waterkers x Akkerkers 253-473; 253-474 juni Enschede, fietspad langs Kristalbad Vele honderden planten in de berm. Vierde en vijfde km-hok.
Pieter Stolwijk
Hieracium murorum Muurhavikskruid 238-477 mei Enter, Wolvesweg Vele honderden planten in beschaduwde berm. Negenenveertigste km-hok.
De soort heeft in Twente en Zuid-Limburg zijn zwaartepunt.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Parnassia palustris Parnassia - mei Noord-Twente Vele honderden planten. Twaalfde en dertiende km-hok.
De vindplaats is reeds langer bekend bij Harry Wolbers.
Harry Wolbers & Pieter Stolwijk
Pinguicula vulgaris Vetblad - mei Noord-Twente Vele honderden planten. Twaalfde en dertiende km-hok.
De vindplaats is reeds langer bekend bij Harry Wolbers.
Harry Wolbers & Pieter Stolwijk
Pedicularis sylvatica Heidekartelblad - mei Noord-Twente Vele tientallen planten. Twee- en drie├źntwintigste km-hok.
De vindplaats is reeds langer bekend bij Harry Wolbers.
Harry Wolbers & Pieter Stolwijk
Primula veris Gulden sleutelbloem 257-496 mei Springendal Een plant in moerasbosje. Een wonderlijke groeiplaats. Van aanplant of uitzaai lijkt hier geen sprake. Harry Wolbers
Scleranthus annuus subsp. polycarpos Kleine hardbloem 257-472 mei Enschede Een twintigtal planten in droge, zandige middenberm van de singel. Vijftiende km-hok; tiende sinds 2005.
Het onderscheid tussen de ondersoorten is vaak heikel.
De gevonden planten onderscheiden zich van de subsp. annuus als volgt:
bloem 3,1 mm; kelkslippen duidelijk korter dan de kelkbuis en samenneigend; kleine, gedrongen, rechtopstaande plantjes.
Pieter Stolwijk
Anthriscus caucalis Fijne kervel 241-486 mei Beekdorp Een twintigtal planten in ruderale wegberm bij varkensfokkerij. Tiende km-hok; vijfde sinds 2005. Pieter Stolwijk
Trifolium subterraneum
Onderaardse klaver 226-505 mei Ommen Enige planten in gazon. Eerste vondst.
Al eerder gemeld door Piet Bremer, maar gegevens waren bij ons niet bekend.
Het voorkomen is enigszins dubieus, want er waren ter plaatse tal van uitgezaaide soorten.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Plantago maritima Zeeweegbree 225-498 mei Archem Een plant in wegberm tussen talloze rozetten van Plantago coronopus (Hertshoornweegbree). Derde km-hok. Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Carex ligerica
Rivierduinzegge Negentien nieuwe km-hokken. Zie kaart. mei Nijverdal, Lemele, Hardenberg, Vriezenveen-Westerhaar, Holten Miljoenen bloeistengels. Derde tot en met 21ste vondst; in vijf dagen tijd van 0 tot 21 km-hokken!
De soort is vermoedelijk niet eerder in Twente opgemerkt door de vroege bloei; na een maaibeurt is er niets meer van te zien.
Zie: eerste vondst.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Carex ligerica
Rivierduinzegge 234-486 mei berm weg Nijverdal-Wierden (N35) Tientallen bloeistengels. Tweede vondst.
Zie: eerste vondst.
Pieter Stolwijk
Carex ligerica
foto op waarneming.nl.
Rivierduinzegge 239-512 april N34; dijk Overijsselse Vecht Vele duizenden bloeistengels. Eerste vondst
Daarnaast is de soort massaal aangetroffen aan de weg Nijverdal-Marienheem (N35), net buiten ons district [op aanwijzing van Joop Kleuver].
Ze is (voornamelijk) bekend van het rivierendistrict, vooral langs de Gelderse IJssel en de Maas.
Wieger Poelstra & Jakob Koopman
Pistia stratiotes Watersla 245-487 april kanaal Almelo-Nordhorn Drie planten. Vierde verwildering; tweede sinds 2005. Pieter Stolwijk
Carex elata
Stijve zegge 245-487 april berm kanaal Almelo-Nordhorn Een pol. Zesenveertigste km-hok; negende sinds 2005; een opmerkelijke teruggang.
a. foute determinaties in het verleden?
b. wordt de soort recent over het hoofd gezien?
c. gaat de soort ernstig achteruit?
Pieter Stolwijk
Saxifraga tridactylites
Kandelaartje 242-484; 242-483; 243-483; 245-482; 245-481; 246-481 april spoorlijn Hengelo-Almelo;
in 2010 al gevonden in 244-482
Vele duizenden exemplaren. Dertiende t/m achttiende km-hok; zesde t/m elfde sinds 2005. Pieter Stolwijk
Potentilla tabernaemontani
Voorjaarsganzerik 246-481 april Zenderensche Esch Twee planten in wegberm. Zevende km-hok; derde sinds 2005;
de vindplaatsen aan de Overijsselse Vecht zijn na 2004 niet meer gemeld.
Pieter Stolwijk
Lepidium campestre
Veldkruidkers 246-481 april Zenderensche Esch Ruim 50 exemplaren, in wegberm. Ten onrechte, op basis van niet-bloeiend materiaal, aanvankelijk als Lepidium draba (Pijlkruidkers) opgegeven.
L. campestre is hier echter al sinds 2004 bekend.
Pieter Stolwijk
Myosurus minimus
Muizenstaart 252-477 april Hengelo, Begraafplaats Oldenzaalsestraat Ruim 500 exemplaren. Zevende km-hok; vierde sinds 2005. Gerrit Haverkamp, Joop de Wit, Jan Zwienenberg
Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren 264-481 maart De Lutte In een greppelkant een volgroeid exemplaar, niet ver van de groeiplaats van de terrestrische Tongvaren. Derde vondst en vermoedelijk de meest natuurlijke. Jo Schunselaar
Gagea spathacea
Schedegeelster 258-492 maart Ootmarsum In een houtwal, vele honderden vegetatieve spruiten en zeven bloeiende.
Dit betreft een ons niet bekende groeiplaats.
Achtentwintigste vondst; dertiende sinds 2005.
De vinder kent de groeiplaats al jaren.
Harry Wolbers.
Asplenium scolopendrium
Tongvaren 264-481 maart De Lutte In een greppel; een van de weinige terrestrische voorkomens van deze soort in Twente. Eenentwintigste vondst; negende sinds 2005.
Het aantal actuele vindplaatsen ligt zeker veel lager dan 21.
Jo Schunselaar
Pyrola rotundifolia
Rondbladig wintergroen 265-481 maart De Lutte - Vierde vondst; de groeiplaats ligt een km-hok oostelijker als de eerste vondst (2005) in Twente. Die groeiplaats is echter met zekerheid vernield, zodat er nu waarschijnlijk 3 vindplaatsen zijn in Twente.
Jo Schunselaar

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON