Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2008


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Cardamine impatiens
Springzaadvelkers 237-476 juni bij Markelo. Een bloeiende plant. Vierde vondst FWT. Joke Vosman
Hyoscyamus niger Bilzekruid 257-470 oktober Enschede. Een bloeiende plant en 12 rozetten. De eerste vondst sinds 2005.
Het betreft een terugvondst; de eerste waarneming uit dit km-hok is van 1979!
Peter Spee
Conyza sumatrensis Hoge fijnstraal 237-485 oktober Wierden, Klumpershoek. Twee planten; braak terrein, bestemd voor woningbouw. Derde km-hok; het eerste buiten Enschede.
In sommige delen van Nederland is de soort reeds tamelijk algemeen.
Pieter Stolwijk
Oreopteris limbosperma Stippelvaren 263-479;
264-479
augustus Natuurontwikkelingsterrein Postweg.
Natuurontwikkelingsterrein Duivelshof.
Steeds een exemplaar. Dertigste km-hok van een soort die zo'n 20 jaar geleden als uit Twente verdwenen werd beschouwd.
De eerste recente vondst stamt uit 1989 (Piet Bremer).
Jo Schunselaar
Carex sylvatica Boszegge 264-479 augustus Duivelshof. Een pol, langs pad. Twintigste km-hok. Een nieuw km-hok van een soort die in deze hoek zijn zwaartepunt in Twente heeft.
De laatste jaren wordt de soort nauwelijks gemeld.
Jo Schunselaar
Parentucellia viscosa Kleverige ogentroost 247-478 augustus Knooppunt Buren.
Zestiende km-hok. De soort breidt zich langs de A1 / A35 aanzienlijk uit. Elders lijkt de soort vooral efemeer op te treden. Jo Schunselaar
Bromus racemosus (subsp. commutatus) (Grote) Trosdravik 264-481 augustus Berm A1, bij het Arboretum De Lutte.
Vierde km-hok. Jo Schunselaar
Potamogeton gramineus Ongelijkbladig fonteinkruid 238-482 augustus (Een nieuw deel van) De Doorbraak.
Negentiende km-hok.
Het valt op dat de sooort nooit meer dan een keer van een vindplaats is gemeld.
kaart
Geert Euverman
Rumex maritimus Goudzuring 238-482 augustus (Een nieuw deel van) De Doorbraak.
Drieëndertigste km-hok.
De soort is in Twente efemeer: op geen van de vindplaatsen is ze later weer aangetroffen.
Geert Euverman
Cyperus fuscus Bruin cypergras 238-482 augustus (Een nieuw deel van) De Doorbraak.

Geert Euverman
Pedicularis palustris Moeraskartelblad 238-482 augustus (Een nieuw deel van) De Doorbraak.

Geert Euverman
Narthecium ossifragum Beenbreek 231-476 augustus Bij Rijssen. Een paar pollen, op afgeschraapt terreintje. Achtendertigste km-hok. Ons uit deze omgeving niet bekend.
Er zijn weinig (terug)meldingen sinds 2005 van deze soort.
Geert Euverman
Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem 231-477 augustus Bij Rijssen. Meer dan 1000, op afgeschraapt terreintje. Meer dan zeventig km-hokken, maar in deze hoek van Twente (nog) ongewoon. Geert Euverman
Filago minima Dwergviltkruid 231-476 augustus Bij Rijssen. Op afgeschraapte grond. In deze hoek van Twente (nog) ongewoon. Geert Euverman
Filago minima Dwergviltkruid 247-464 augustus Haaksbergen. Aan rotonde. In deze hoek van Twente (nog) ongewoon. Jan Meutstege
Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem 234-482 augustus Rijssen. Industrieterrein op voormalig bouwland. Meer dan zeventig km-hokken, maar in deze hoek van Twente (nog) ongewoon. Jan Meutstege
Scutellaria minor Klein glidkruid --- augustus Witte Veen. Twee populaties waarvan een vitaal en een kwijnend leek. Achtste km-hok; nieuw voor deze omgeving. Peter Spee
Pyrola rotundifolia
Rond wintergroen --- augustus Bij Nijverdal, aan de rand van een pad op leem. Dertig rozetten met negen bloeiwijzen. Tweede recente km-hok. Ismael Wind
Vulpia bromoides Eekhoorngras 245-476 mei Twickel; bij de kwekerij. Aan muur, met Vulpia myuros (Gewoon langbaardgras). Achtste km-hok.
De soort is in Twente efemeer: op geen van de vindplaatsen is ze later weer aangetroffen.
Elmar Prins
Picris echioides
Dubbelkelk 231-495 juni Bij Daarle; Zwols Kanaal. Een plant in kanaaltalud. Twaalfde km-hok.
De soort is in Twente efemeer: op geen van de vindplaatsen is ze later weer aangetroffen.
exc. FWT
Rorippa austriaca Oostenrijkse kers 231-494 juni Bij Daarle; Zwols Kanaal Oeverzone. Negentiende km-hok.
Het lijkt er op dat de soort in Twente een voorliefde heeft voor kanalen.
exc. FWT
Cicendia filiformis
Draadgentiaan 237-482 juni Ypelo - De Doorbraak. Een groot aantal planten; natuurontwikkelingsterrein. Negentiende km-hok.
De soort was uit deze omgeving nog niet bekend.
kaart
Ron Poot
Chenopodium murale
Muurganzenvoet 258-471 juni Enschede; zuidelijke deel Laares; gesloopt deel van de wijk. Een achttal planten, op braakliggend terrein. Tweede km-hok. Pieter Stolwijk
Rostraria cristata
Klein fakkelgras 258-471 juni Enschede; zuidelijke deel Laares; gesloopt deel van de wijk. Een twintigtal planten, op braakliggend terrein. Eerste vondst. Pieter Stolwijk
Centaurium pulchellum
Fraai duizendguldenkruid 258-471 juni Enschede; zuidelijke deel Laares; gesloopt deel van de wijk. Een honderdtal planten, op braakliggend terrein. Negentiende km-hok.
De meeste vondsten zijn gedaan in Hengelo en Oldenzaal.
kaart
Pieter Stolwijk
Hieracium x flagellare Weidehavikskruid x Muizenoor 239-501 juni Sibculo; Boerendijk Een grote populatie op het talud van een greppel in boerenland.
Van de vermoedelijke ouders is alleen Hieracium pilosella (Muizenoor) aanwezig.
Zestiende km-hok.
In dit gebied nieuw. Bijna alle overige vondsten zijn rond Enschede gedaan.
kaart
Pieter Stolwijk
Filago vulgaris Duits viltkruid 242-515 juni Gramsbergen; De Meene Aan de Vecht; rand geploegd bouwland. Een plant met zes bloeistengels. Derde km-hok. Piet Vogelzang, Andries van Renssen & Wytze Boersma
Rorippa austriaca Oostenrijkse kers 242-515 juni Gramsbergen; De Meene Grasland; kwelzone Kanaal Almelo-De Haandrik. Achttiende km-hok.
Het is mogelijk dat een aantal oudere opgaven van deze soort betrekking heeft op Rorippa x armoracioides (Valse akkerkers)
Piet Vogelzang, Andries van Renssen & Wytze Boersma
Vulpia bromoides Eekhoorngras 245-487 juni Bij Albergen (Pooksbelten) In aangevoerd zand tegen de stoep van een huis. Zevende km-hok. exc. FWT (Piet Vogelzang)
Leersia oryzoides Rijstgras 245-487 juni Kanaal Almelo-Nordhorn (Pooksbelten) Oeverzone noordoever. Enige km-hok in Twente.
Een verheugende terugvondst.
Laatste waarneming was in 1982; eerdere pogingen om de soort te vinden waren vruchteloos.
Exc. FWT (Piet Vogelzang)
Phleum arenarium Zanddoddegras 237-492 mei Vriezenveen Industrieterrein, op zand. Zesde km-hok. Corry Abbink
Cardamine corymbosa
Eenbloemige veldkers 239-492 april Vriezenveen Enige planten tussen grind en op zand van zowel de RK als de Algemene begraafplaats. Alweer het tweede km-hok! Corry Abbink
Cardamine corymbosa
Eenbloemige veldkers 246-493 april Geesteren Enige planten tussen grind en op zand van de begraafplaats. Eerste vondst. Corry Abbink
Chrysosplenium alternifolium Verspreidbladig goudveil 250-487 april Haverkampsbeek Vier planten op beektalud. In dit gebied nooit eerder waargenomen.
Weer een geval van maaibalkverspreiding?
Tweeëntwintigste km-hok. Pieter Stolwijk
Polypodium interjectum Brede eikvaren 258-482 maart Oldenzaal - Graven Esch, de Oetslag Een plant aan een oude beekwal bij een voormalig brongebied. Tweede km-hok. Materiaal gecontroleerd door Otto Zijlstra. Andries van Renssen
Arenaria leptoclados Tengere zandmuur 256-480 maart Wierinks Esch Enige planten. Tweede km-hok. Andries van Renssen
Ulmus laevis Fladderiep 248-477 maart Woolderbroek Een afgeknotte boom. Vijfde km-hok. Andries van Renssen
Asplenium scolopendrium Tongvaren 240-466 maart Markvelde Een pol, 10 veren. Op de muur van een schuur. Zeventiendde km-hok; nieuw voor deze omgeving.
Het zachter wordende klimaat doet een aantal varens kennelijk goed.
Jan Meutstege, op aanwijzen van de eigenaar
Polystichum setiferum Zachte naaldvaren --- maart
Acht veren. Tweede vondst. Louis-Jan van de Berg, Jacques Bielen, Jelle Hofstra, Benno te Linde & Eddy Weeda
Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 254-488 februari Kanaal Almelo-Nordhorn Eén pol op zuidelijke kademuur (noord-expostitie!), 100 meter west van de Dubbele Sluis.
Hier ook Asplenium ruta-muraria (Muurvaren), evenals op de zuid-muren van de Dubbele Sluis (al bekend).
Elfde km-hok in Twente.
Deze soort is eerder gevonden op de Dubbele Sluis, in de 70er jaren (Weeda, De Levende Natuur, jg 79, pp.19-22).
Pieter Stolwijk
Gagea spathacea Schedegeelster 260-488 februari Volthe Duizenden sprieten langs beek. Nieuw (vijfentwintigste) km-hok in Twente.
Weer een nieuw km-hok!
Jacques & Ineke Bielen
Gagea spathacea Schedegeelster 261-488 februari Volthe Duizenden sprieten langs beek. Nieuw (vierentwintigste) km-hok in Twente.
De FWT voldoet hiermee prompt aan de opdracht van Eddy Weeda (Hypericum 6) om op kansrijke plekken nog eens goed naar onbekende voorkomens van Schedegeelster te speuren.
Jacques & Ineke Bielen

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON