Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2007


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Geranium lucidum Glanzige ooievaarsbek 256-471 oktober Enschede, Pathmos Een plant, in perkje Derde vondst.
Eerste vondst in mei dit jaar.
Pieter Stolwijk
Conyza bonariensis Gevlamde fijnstraal 256-470; 256-471 oktober Enschede, Pathmos Samen acht planten op ruderaal terrein Tweede en derde vondst, in de nabijheid van de eerste vondst van Otto Zijlstra uit 1996. Pieter Stolwijk
Pistia stratiotes Watersla 255-469 oktober Enschede, retentievijver Ruwenbos Een tiental planten Tweede vondst.
Retentiebekkens lijken erg gevoelig voor zogenaamde 'invasieve exoten'.
Pieter Stolwijk
Geranium lucidum Glanzige ooievaarsbek 255-469 oktober Enschede, S.L. Louwesstraat Vele tientallen planten, aan heg Tweede vondst.
Eerste vondst in mei dit jaar.
Pieter Stolwijk
Chenopodium murale
Muurganzenvoet 254-494 september Vasse, Braamberg Een exemplaar Eerste vondst.
Mogelijk is de soort ook tijdens het Floronkamp gevonden. Het materiaal is echter te onrijp voor een zekere determinatie
Corry Abbink
Ludwigia grandiflora Waterteunisbloem 248-475 september Hengelo, 't Genseler: retentiebekken 20 m2 Negende vondst.
In dit km-hok is in 2005 ook een andere 'invasieve exoot' gevonden:Crassula helmsii (Watercrassula).
Retentiebekkens lijken erg gevoelig voor zogenaamde 'invasieve exoten'.
In Hengelo komt L. grandiflora ook voor in retentiebekkens in de wijk Vossenbelt.
Wytze Boersma
Scleranthus annuus subsp. polycarpos Kleine hardbloem 225-496 juli Lemele, begraafplaatsen e.o. massaal Negende vondst. Pieter Stolwijk
Lycopodium clavatum Grote wolfsklauw 256-494 juli Nutter 0,5 m2 Elfde vondst. PKN
Viola persicifolia Melkviooltje 238-481 juli De Doorbraak - Oelenreef, natuurontwikkeling Tien planten Vierde vondst.
Niet ver van de oude vindplaats Mokkelengoor en de recente in de Doorbraak - Ypeloseweg
Geert Euverman
Filago vulgaris
Duits viltkruid 226-495 juli Velderberg, natuurontwikkeling Enige exemplaren tussen veel Filago minima (Dwergviltkruid) Tweede vondst.
De eerste vondst is enige weken oud!!
De soort die op de Rode Lijst als ernstig bedreigd staat, wordt dit jaar van tal van plekken in Nederland gemeld.
Excursie FWT
Salix pentandra
Laurierwilg 226-495 juli Velderberg, natuurontwikkeling Een struik Veertiende vondst. De eerste vondst sinds 2005. Wiebe Tolman
Gymnocarpium dryopteris
foto op waarneming.nl.
Gebogen driehoeksvaren 254-497 juli Galgenberg Meer dan 50 veren in een waterput 21ste vondst; in dit deel van Twente niet eerder gezien. Marcel Horsthuis
Crepis tectorum
Smal streepzaad 262-470 juli Glanerbrug Twee planten bij natuurontwikkelingsterrein >25 vondsten; vierde sinds 2005. Pieter Stolwijk
Cardamine impatiens
Springzaadveldkers 262-470 juli Glanerbrug Tientallen planten in een vochtige wegberm Tweede vondst van de FWT. Onze eerste vondst dateert alweer uit 1994.
Er is nog een vondst van voor 1977 van Jan Maresch.
Pieter Stolwijk
Juncus inflexus Zeegroene rus 262-470 juni Glanerbrug Een plant aan poel Twaalfde vondst; derde sinds 2005 Pieter Stolwijk
Myriophyllum aquaticum Parelvederkruid 262-470; 261-470 juni Glanerbrug Tiental planten in slootje Dertiende en veertiende vondst. De soort wordt als een invasieve neofiet beschouwd en door waterschappen bestreden Pieter Stolwijk
Lagurus ovatus Hazenstaart 262-470 juni Glanerbrug Een tiental planten op een bouwterrein Derde vondst; alle uit Enschede e.o. Pieter Stolwijk
Veronica montana Bosereprijs 256-481 juni Oldenzaal, Hulsbeek (Groote Veld - Viekboerweg) Een forse populatie in berm grindweg / bos > 25 vondsten; uit dit gebied niet eerder gemeld. Pieter Stolwijk
Galeopsis segetum
Bleekgele hennepnetel 255-481 juni Gammelke Een plant, in omgewerkte berm > 30 vondsten; slechts twee sinds 2005 Pieter Stolwijk
Filago vulgaris
Duits viltkruid 258-481 juni Oldenzaal Een honderdtal in grasperk Eerste vondst.
De soort staat als Ernstig Bedreigd op de Rode Lijst 2000; recent is er echter een toename aan vondsten.
Noch de Atlas van de Nederlandse Flora noch Florbase 2n (2005) vermeldt de soort voor Twente.
Andries van Renssen
Sherardia arvensis Blauw walstro 260-480 juni Oldenzaal - fabrieksterrein schraal graslandje Zesde vondst. Antonio Jimenez & Wytze Boersma
Hieracium caespitosum Weidehavikskruid 251-489 juni Fleringer Esch Ongeveer 50 planten aan rand maïsakker - slootberm Zeventiende vondst.
Recent zijn er echter vier vindplaatsen bekend.
Andries van Renssen
Myosurus minimus Muizenstaart 251-485 juni Bij de Strootmansbeek Ongeveer 30 planten in braakliggend grasland Zesde vondst. Andries van Renssen
Polypogon monspeliensis
foto op waarneming.nl.
Baardgras 242-489 juni Almelo braaklandje Zesde vondst; vijf hiervan zijn in Almelo e.o.gedaan. Ron Poot
Anthriscus caucalis
foto op waarneming.nl.
Fijne kervel 249-491; 238-488 mei Tubbergen; Almelo Bedrijvenpark Twente braaklandje Zevende en achtste vondst. Ron Poot
Geranium lucidum
Glanzige ooievaarsbek 260-481 mei Oldenzaal-Centrum Enkele tientallen planten in perkje Eerste vondst. Andries van Renssen
Hieracium x flagellare
Weidehavikskruid x Muizenoor 261-475 mei Enschede, Landweerweg Een drietal planten in wegberm Veertiende vondst.
De soort wordt alleen rond Enschede aangetroffen.
In buitenlandse flora's wordt dit taxon meestal als soort, niet als hybride, behandeld.
Pieter Stolwijk
Arnoseris minima
Korensla 257-484 mei Lemselo 10-tallen planten op schraal talud grenzend aan akker Dertiende vondst.
De soort is bijna overal onbestendig, behalve op de plaatsen waar zij ooit is uitgezaaid.
Jo Schunselaar
Veronica peregrina Vreemde ereprijs 259-485; 259-486 april Rossum, begraafplaats 10-tallen planten op paden >30 km-hokken, voornamelijk op kwekerijen, begraafplaatsen en schouwpaden spoorbanen Pieter Stolwijk
Bryonia dioica Heggenrank 259-485 april Rossum Drie planten in heg rond begraafplaats;
3 planten in plantsoen;
geen aanwijzing voor aanplant.
Negende vondst. Voornamelijk van Hengelo bekend Pieter Stolwijk
Primula elatior Slanke sleutelbloem 260-477 april Veenweg 1 plant in vochtige berm >60 km-hokken / nieuw hok Pieter Stolwijk
Gagea spathacea Schedegeelster 253-493 maart langs beek enige 23ste km-hok / nieuw hok aansluitend aan bekende vindplaatsen Jacques Bielen & Jelle Hofstra

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar:Redactie FWT-FLORON