Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2006


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Mercurialis annua Eenjarig bingelkruid 257-471 december Enschede, bij het Menziskantoor. 1 exemplaar. Achtste vondst. Otto Zijlstra
Conyza sumatrensis Hoge fijnstraal 257-471 oktobber Enschede. 1 exemplaar op een stenig parkeerterreintje. Tweede vondst (een km-hok ten zuiden van de eerste vondst). Pieter Stolwijk
Amaranthus albus Witte amarant 257-471 oktober Enschede, bij het spoorwegemplacement. 1 exemplaar op open een zandhoop. Twaalfde vondst.
Alle vondsten zijn in stedelijk gebied gedaan; er zijn geen twee vondsten in hetzelfde km-hok bekend.
Pieter Stolwijk
Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem 257-471 oktober Enschede, NS-emplacement. Een paar honderd exemplaren op open stenige, zandgrond. Bosdroogbloem is een tamelijk algemene soort in Twente, maar bij mijn weten niet eerder op zo'n standplaats aangetroffen. Pieter Stolwijk
Panicum schinzii
Zuid-Afrikaanse gierst 240-500 september Sibculo, spartelvijver. 1 exemplaar op open zandgrond aan voormalige zandput. Elfde kilometerhok. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Viola persicifolia
Melkviooltje 239-464 augustus Achterveld. >50 exemplaren op afgeplagde landbouwgrond. Derde actuele vindplaats. Louis-Jan van den Berg & Jan Meutstege
Hypericum canadense
Canadees hertshooi 244-498 augustus Bruinehaar. >1000 exemplaren aan plasje. Derde actuele vindplaats. Henk Eggelte c.s.
Callitriche palustris
Klein sterrenkroos 247-491 augustus Hondeven. Drooggevallen stuk in geplagd rietmoeras. Tweede vondst. Ron Poot
Oenothera deflexa
Zandteunisbloem 252-475 augustus Hengelo, Parallelweg. Enige planten bij de spoorbaan. Tweede vondst.
Komt vermoedelijk veel meer voor, maar stond in de vorige edities van de Flora nog niet uitgesleuteld.
Pieter Stolwijk
Diplotaxis muralis Kleine zandkool 259-472 augustus Enschede. 4 planten aan stoeprand Veertiende km-hok. Pieter Stolwijk
Jacobaea aquatica var. erratica
foto op waarneming.nl.
Waterkruiskruid var. erratica 262-480 juli Boerskotten; aan de Postweg. Wegberm Eerste gedocumenteerde vondst. Otto Zijlstra
Epipactis palustris
Moeraswespenorchis -- juli In de omgeving van Denekamp. Zes bloeiende planten Zesde vondst. Jos Bruns
Juncus compressus Platte rus 263-481; 264-481 juli Bij de A1.
Elfde en twaalfde km-hok. Jo Schunselaar
Parentucellia viscosa Kleverige ogentroost 262-469 juli Glanerbrug, Oikos. Een tiental planten Dertiende vondst. Jo Schunselaar
Parentucellia viscosa Kleverige ogentroost 263-481 juni A1, bij De Lutte. Tientallen planten Twaalfde vondst. Een "maaibalkverspreider"? Jo Scunselaar
Parentucellia viscosa
Kleverige ogentroost 248-473 juni Oele, bij afrit snelweg. Tientallen planten Elfde vondst. Een "maaibalkverspreider"? Pieter Stolwijk
Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii
foto op waarneming.nl.
Bosorchis -- juni Bij Weerselo. Twee planten Eerste vondst FWT.
Omdat dit taxon in de vorige edities van Heukels' niet werd vermeld, is er weinig op gelet. Mogelijk zijn er in het verleden nog twee vindplaatsen van Bosorchis in Twente geweest.
Jo Schunselaar
Botrychium lunaria Gelobde maanvaren 256-488 juni Kanaal Almelo-Nordhorn. Drie planten Derde vondst. Henri Ludwig-Meijers
Dryopteris affinis
foto op waarneming.nl.
Geschubde mannetjesvaren 255-477 juni Hartjesbos. Een plant Tiende vondst. Otto Zijlstra
Pedicularis palustris Moeraskartelblad -- juni Volthe. -- Achtste km-hok - vijfde groeiplaats. Een "maaibalkverspreider"? Geert Euverman (SBB)
Equisetum sylvaticum Bospaardenstaart 257-466 mei Buurserstraat / Arendsweg. Enige jonge sprieten. In 'nieuwe' natuur; buiten het bekende verspreidingsgebied in Twente. Jo Schunselaar
Equisetum sylvaticum
Bospaardenstaart 228-499 mei De Bevert. Enige jonge sprieten. In 'nieuwe' natuur; buiten het bekende verspreidingsgebied in Twente. Jacques Bielen, Jelle Hofstra & Pieter Stolwijk
Pedicularis palustris
Moeraskartelblad -- mei Bij Reutum. Een grote populatie. Zevende km-hok - vierde groeiplaats. Een "maaibalkverspreider"? Geert Euverman (SBB)
Lithospermum officinale
Glad parelzaad 255-475 mei Enschede, Hof Espelo. Enige planten, in bosrand aan fietspad. Eerste vondst.
Deze soort komt in Nederland vooral in het duingebied voor.
Jo Schunselaar
Carex brizoides
Trilgraszegge 243-475 mei Delden, berm N346. Een uitbundig bloeiende populatie van ongeveer 30 m2. Achtste vondst.
Zie ook: Van der Veen & Bremer
Pieter Stolwijk
Thalictrum minus
Kleine ruit 251-470 mei Boekelo, Molenveld. Een exemplaar in berm, met o.a. Helictotrichon pubescens (Zachte haver).
Terugvondst op de oude (en enige) plek, na jaren van vergeefs zoeken (dus wel over het hoofd gezien). Eerste melding 1977; laatste melding 1994. Pieter Stolwijk
Valerianella locusta Gewone veldsla 261-495 mei Dinkelkanaal. Ruim 500 op zuidzijde dijkje. Zesde vondst. Albert Grote Beverborg & Jacques Bielen
Apium repens
Kruipend moerasscherm 228-499 april Bevert. In een poeltje in natuurontwikkelingsgebied. Vijfde vondst. Marcel Horsthuis
Chrysosplenium alternifolium
Verspreidbladig goudveil 245-470 april Hagmolenbeek, Loninkvoetpad. Talud beek, met Ficaria verna subsp. verna (Speenkruid) en Aegopodium podagraria (Zevenlad); zo'n 20 bloeiende planten. In de wijde omgeving van Bentelo bij ons weten nooit waargenomen. Pieter Stolwijk

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON