Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2005


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Chaenorhinum origanifolium Marjoleinbekje 261-470 oktober Enschede, Dolphiaweg. Al minimaal 2 jaar verwilderd. Eerste vondst. Jo Schunselaar
Ceratophyllum submersum
foto op waarneming.nl.
Fijn hoornblad 263-497 oktober Brecklenkamp. Een grote groeiplaats in een bospoel. Derde populatie. Marcel Horsthuis
Ludwigia palustris
foto op waarneming.nl.
Waterlepeltje 263-497 oktober Brecklenkamp. Een grote groeiplaats in een bospoel. Negende vondst. Marcel Horsthuis
Ludwigia grandiflora Waterteunisbloem 254-470 oktober Enschede, Geerdinkzijde. Een aantal kleine groeiplaatsen in de Usselerstroom, waarvan een met bloei. Vierde vondst.
De soort is bij het waterschap Regge & Dinkel van meer plaatsen bekend. Zij wordt bestreden omdat ze als een invasieve waterplant wordt beschouwd.
Pieter Stolwijk
Ludwigia grandiflora Waterteunisbloem 254-469 oktober Enschede, Usseleres. In de Usselerstroom. Derde vondst.
De soort is bij het waterschap Regge & Dinkel van meer plaatsen bekend. Zij wordt bestreden omdat ze als een invasieve waterplant wordt beschouwd.
Otto Zijlstra
Ludwigia grandiflora
Waterteunisbloem 251-479 oktober Hengelo, Vossenbelt. Een grote groeiplaats in de Slangenbeek. Tweede vondst.
De soort is bij het waterschap Regge & Dinkel van meer plaatsen bekend. Zij wordt bestreden omdat ze als een invasieve waterplant wordt beschouwd.
Jo Schunselaar
Scutellaria x hybrida
Bastaardglidkruid 256-477 oktober Hengelo, Oosterveld. Vier exemplaren, op bospad. Vierde vondst; de eerdere drie vondsten liggen alle op de Tankenberg e.o.
Ons zijn geen meldingen van dit taxon bekend buiten Twente.
Zie Zijlstra 1995
Otto Zijlstra
Mentha pulegium
Polei 252-479 oktober Hengelo, Vossenbelt. Een exemplaar, in een zogenaamde wadi, een periodiek onder water staand en daardoor spaarzaam begroeide laagte. Vijfde vondst.
Het is bij deze soort niet goed mogelijk om uitzaai of aanplant uit te sluiten. Er staan echter in de onmiddellijke omgeving geen soorten die daarop wijzen.
Pieter Stolwijk
Orobanche reticulata Distelbremraap 257-478 september Oldenzaal, het Holthuis. Een exemplaar, woekerend op Cirsium arvense (Akkerdistel). Eerste vondst.
Waarschijnlijk meegekomen met aangevoerd zand.
De soort is landelijk gezien heel zeldzaam; bij Deventer (en verder in het gebied van de Overijssels Vecht) bevinden zich de grootste populaties.
Andries van Renssen
Pontederia cordata Moerashyacint 237-487 september Wierden Hooilanden. In bergingsvijver. Vierde vondst. Corry Abbink
Mentha pulegium
foto op waarneming.nl.
Polei 237-487 september Wierden, Hooilanden. Mogelijk uitgezet. Vierde vondst. Corry Abbink
Crassula helmsii
foto op waarneming.nl.
Watercrassula 237-487/td> september Wierden Hooilanden. In bergingsvijver. Vierde vondst.
(zie Horsthuis & Zonderwijk).
Corry Abbink
Chenopodium hybridum
foto op waarneming.nl.
Esdoornganzenvoet 230-497 oktober Den Ham, industrieterrein. Een exemplaar. Tweede vondst. De eerste (Enschede, 1991) is verdwenen door bebouwing van de groeiplaats. Corry Abbink
Sorgho halepense Wilde sorgo 257-472 september Enschede, Roombeek. Drie exemplaren. Zevende vondst sinds 1977. Pieter Stolwijk
Conyza sumatrensis
Hoge fijnstraal 257-472 september Enschede, Roombeek. Enkele exemplaren. Eerste vondst. Pieter Stolwijk
Chenopodium pumilio Liggende ganzenvoet 254-471 september Enschede, havengebied. Twee exemplaren. Eerste vondst. Pieter Stolwijk
Sagina nodosa
Sierlijke vetmuur 237-482 september IJpelo. Twee exemplaren. Zesde vondst. Jacques Bielen & Pieter Stolwijk
Centunculus minimus
Dwergbloem 261-491 september Tilligte. Honderden in vochtige greppel; hier ook Centaurium erythraea (Gewoon duizendguldenkruid) en 1 exemplaar Cicendia filiformis (Draadgentiaan). Tweede (recente) vindplaats; de eerste recente vindplaats is inmiddels vermoedelijk weer verloren gegaan. Jos Bruns
Echinochloa muricata
Stekelige hanenpoot 237-487 september Wierden. In aantal. Eerste vondst.
Inmiddels heeft de vindster nog zo'n acht groeiplaatsen ontdekt. De soort is mogelijk al geruime tijd ingeburgerd.
Corry Abbink
Apium repens
foto op waarneming.nl.
Kruipend moerasscherm -- augustus IJpelo. Natuurontwikkelingsterrein. Vierde vondst van de FWT. Geert Euverman
Cyperus fuscus
Bruin cypergras 237-482 augustus IJpelo. Acht exemplaren in natuurontwikkelingsterrein. Zesde vondst van de FWT. Corry Abbink
Gratiola officinalis
Genadekruid 258-479 augustus bij Oldenzaal. 13 stengels, waarvan een in bloei. Eerste vondst. Pieter Stolwijk
Panicum schinzii Zuid-Afrikaanse gierst 253-492 augustus bij Vasse. Twee exemplaren; ingang maïsakker. Negende vondst van de FWT.
Per vergissing eerst als P. dichotomiflorum vermeld.
Corry Abbink
Panicum schinzii Zuid-Afrikaanse gierst 267-486 augustus Beuninger Achterveld. Vele exemplaren in maïsveld. Achtste vondst van de FWT.
Per vergissing eerst als P. dichotomiflorum vermeld.
Corry Abbink
Amaranthus blitum
Kleine majer 263-481 augustus De Lutte, begraafplaats. Zes exemplaren. Dertiende vondst van de FWT. Pieter Stolwijk
Pyrola rotundifolia
Rond wintergroen -- juli De Lutte. Een tiental exemplaren. Eerste vondst van de FWT.
Een spectaculaire vondst; de soort leek verdwenen uit Twente!
Zij staat in de Atlas van de Nederlandse Flora vermeld voor 5 Atlasblokken in Twente. De huidige vondst ligt in een van die blokken.
Jo Schunselaar
Pontederia cordata
Waterhyacint 240-511 juli Hardenberg, Baalder. Aan een vorig jaar nieuw beschoeide sloot. Derde vondst. Plantenwerkgroep Hardenberg
Crassula helmsii Watercrassula 248-475 juli Hengelo. 't ';Genseler. Een aantal 'matten' in bergingsvijver. Derde vondst.
(zie Horsthuis & Zonderwijk).
Jo Schunselaar
Carex pulicaris Vlozegge 261-469 juni Grevengoor. Twee pollen, natuurontwikkelingsterrein. Zesde vondst. Een spectaculaire 'terugkomer'. Jo Schunselaar
Trisetum flavescens
Goudhaver 268-486 juni Puntbeek. Twee plekken, natuurontwikkelingsterrein. Eerste vondst van de FWT.
Alle eerdere opgaven betreffen met grote waarschijnlijkheid adventieve of ingezaaide planten.
FlorBase-L bevat daarnaast drie vondsten in de Vechtstreek. Deze plekken kennen wij echter niet.
Corry Abbink
Pedicularis palustris
Moeraskartelblad 236-508 juni Rheezerbelten. Een grote populatie. Zesde vondst; de eerste in de Vechtstreek.
Een opgave door de Plantenwerkgroep Hardenberg uit 2004 in een naburig km-hok is bij gebrek aan bewijs (nog) niet geaccepteerd, maar wordt met deze vondst wel waarschijnlijker.
Piet Vogelzang
Polystichum aculeatum
Stijve naaldvaren 237-489 mei Wierden. 3 exemplaren op een industrieterrein; een wonderlijke plek voor deze varen! Eerste vondst. Corry Abbink
Arenaria leptoclados Tengere zandmuur 257-478 juni Vliegbasis Twente. Langs de taxibaan. Eerste vondst. Otto Zijlstra & Johan Kers
Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem 257-477; 257-478 juni Vliegbasis Twente. Duizenden langs de taxibaan. Zestiende vondst. Was in 1977 al in 257-478 gevonden (buiten de vliegbasis), maar sindsdien niet weer gezien. Johan Kers & Jan Bergman
Pseudofumaria lutea Gele helmbloem 245-475 mei Delden. 17 pollen. Op muur kerk. Tweede vondst. Jan Zwienenberg
Lycopodium clavatum Grote wolfsklauw 254-496 mei Bij Vasse. Acht exemplaren. Tiende vondst. Een nieuwe vestiging van een soort die elders (omgeving Nijverdal) sterk achteruit is gegaan. Corry Abbink & Jouke v.d. Kamp (KNNV Utrecht)
Lithospermum arvense Ruw parelzaad 232-468 mei Diepenheim, bij "Onder de Dennen". Zes exemplaren in vochtige berm. Vijfde vondst. In de omgeving van Diepenheim zijn (in 1994 en in 2003) al twee vondsten gedaan.
De vindplaats bij Losser (2 km-hokken) is vermoedelijk allang verdwenen.
Pieter Stolwijk
Bromus racemosus Trosdravik 257-487 mei Rosummermeden. In halfnatuurlijk grasland. Derde vondst. Jacques Bielen & Jelle Hofstra
Myosurus minimus Muizenstaart 266-477 april Losser, Kraesgenberg; bij de Dinkel. Meer dan 500 exemplaren aan de rand van een weiland, enigszins onder de eiken van een bosje. Zesde vondst. Jacques Bielen & Jelle Hofstra
Potentilla tabernaemontani [syn. Potentilla verna]
Voorjaarsganzerik 268-473 april Overdinkel, Prot-chr. begraafplaats. Gazon tussen graven, een kleine 10 planten.
Hier ook Saxifraga tridactylites (al langer bekend).
Vijfde vondst, de eerste recente in het Dinkelgebied.
De overige vindplaatsen liggen in natuurreservaten aan de Overijsselsche Vecht.
Pieter Stolwijk
Vicia lathyroides
Lathyruswikke 251-470 april Twekkelo. In geroerde, open zandgrond; bij een 'zouthuisje'. Vijfde vondst. Pieter Stolwijk
Asplenium scolopendrium Tongvaren 262-483 januari Oldenzaal, Egheria. Onderaan beektalud, bij duiker. Veertiende vondst. Jacques & Ineke Bielen

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON