Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2004


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Catapodium rigidum Stijf hardgras 258-481 juli Oldenzaal. In straatje, tussen plaveisel. Eerste vondst.
Deze soort was van oudsher in Nederland slechts bekend van een enkele vindplaats op oude muren in Zuid-Nederland; en nog vroeger in enkele kalkgraslanden, waar de vindplaatsen echter sterk achteruitgegaan zijn.
De dichtsbijzijnde vindplaats is de steengroeve bij Winterswijk.
Sinds enige jaren echter breidt de soort zich langzaam uit in Zuidwest-Nederland. Zie hierover: Ton Denters, Stadsplanten. Veldgids voor de stad. 2004.
Andries van Renssen.
Andries heeft dit jaar verschillende stadsplanten uit de gids van Ton Denters gevonden!
Parentucellia viscosa Kleverige ogentroost 250-492 oktober Bij Tubbergen. Meer dan 50 exemplaren. Negende vondst. Corry Abbink
Ceratophyllum submersum Fijn hoornblad 256-494 oktober Poel bij Vasse. Massaal. Tweede populatie (derde kilometerhok) in Twente. Corry Abbink
Tephroseris palustris Moerasandijvie 228-499 september Eerder Achterbroek, de Bevert. Een plant, in natuurontwikkelingsterrein. Veertiende vondst. Pieter Stolwijk
Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid 246-489 september Bij Harbrinkhoek. ± 15 planten. Eerste vondst.
De status van dit voorkomen is moeilijk te bepalen. Uitgezaaid of verwilderd is de plant hier niet, maar het lijkt ook onwaarschijnlijk dat de plant zonder menselijk toedoen hier verzeild is geraakt.
Corry Abbink
Picris echioides Dubbelkelk 246-489 september Bij Harbrinkhoek. Een plant. Negende vondst.
Zie ook eerdere melding in 2004, zo'n twee kilometer hiervandaan.
Corry Abbink
Anthyllis vulneraria Wondklaver 237-492 september Industrieterrein Vriezenveen. Ruim 50 planten. Achtste vondst Corry Abbink
Corispermum intermedium Smal vlieszaad 237-492 september Industrieterrein Vriezenveen. Ruim 50 planten. Tiende vondst. Corry Abbink
Potamogeton x decipiens Wilgfonteinkruid 225-508 september Ommerkanaal, bij Arriërveld. Aanzienlijke populatie. Tweede vondst. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Plantago maritima
Zeeweegbree 253-477 september Hengelo, Oldenzaalsestraat. Enige tientallen, merendeels zeer forse, exemplaren onder en naast vangrail. Eerste vondst.
Gaat deze soort Plantago coronopus (Hertshoornweegbree) achterna?

N.B.
Kleine exemplaren van Hertshoornweegbree hebben soms ongetande bladeren, maar deze zijn een-nervig. Die van Zeeweegbree zijn 3 (5)-nervig.

Jan Zwienenberg
Amaranthus blitum Kleine majer 249-493 augustus Bij Tubbergen. - Elfde vondst. Corry Abbink
Sorgho halepense Wilde sorgo 236-486 augustus Bij Wierden. Enkele m2. Vierde vondst. Corry Abbink
Orobanche minor Klavervreter 260-471 augustus Enschede, Oosterbegraafplaats. Zeven reeds uitgebloeide planten. Eerste vondst.
De laatste vondst van een Bremraap - Orobanche rapum-genistae) (Grote bremraap; bij Markelo - dateert uit 1973. Deze woekert op Cytisus scoparius (Brem).
De planten van de Oosterbegraafplaats woekeren op Trifolium spec. (Klaver).
Jo Schunselaar
Vulpia bromoides Eekhoorngras 239-487 augustus Bij Wierden, langs industriespoor. Een m2. Zesde vondst. Corry Abbink
Galeopsis angustifolia Smalle raai 239-487 augustus Bij Wierden, langs industriespoor. Een vijftal planten. De soort is in deze omgeving een aantal malen gevonden. Derde vondst. Corry Abbink
Plantago arenaria
Zandweegbree 237-486 juli Wierden, industrieterrein. Enige planten. Eerste vondst. Corry Abbink
Parentucellia viscosa Kleverige ogentroost 260-478; 260-479 juli Aan de A1 bij Oldenzaal. ± 1000 planten. Zevende en achtste vondst. Jacques Bielen
Carex hostiana Blonde zegge 261-469 juli Enschede; natuurherstelproject Kersdijk Twee planten. Veertiende vondst. Marcel Horsthuis (prov. Overijssel)
Carex brizoides Trilgraszegge 261-472 juli Enschede; landgoed Hoge Boekel. 100 m2. Zevende vondst. Marcel Horsthuis (prov. Overijssel)
Sisymbrium loeselii Spiesraket 235-498 juli bij Vroomshoop. Twee planten. Achtste vondst, maar de eerste buiten het stedelijk gebied van Hengelo - Enschede. Piet Vogelzang
Crepis setosa Borstelstreepzaad 247-488 juli Assinkshoek, bij Albergen. Enkele tientallen planten. Vierde vondst. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Picris echioides Dubbelkelk 247-488 juli Assinkshoek, bij Albergen. Een plant. Achtste vondst. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Cardamine impatiens Springzaadveldkers -- juni Twickel. -- Tweede vondst. Excursie PKN: Joop Kleuver, Marcel Horsthuis (prov. Overijssel) e.a.
Eleocharis quinqueflora Armbloemige waterbies -- juni Twickel. -- Zesde vondst. Marcel Horsthuis (prov. Overijssel)
Littorella uniflora Oeverkruid -- juni Twickel. -- Vijftiende vondst. Marcel Horsthuis (prov. Overijssel)
Carex pulicaris Vlozegge -- juni Twickel. Een tiental planten. Vijfde vondst. Marcel Horsthuis (prov. Overijssel)
Bromus racemosus Trosdravik 246-482 juni Zenderen. Twee planten. Tweede vondst. Pieter Stolwijk
Hypericum canadense Canadees hertshooi -- juni -- Honderden planten. Tweede (?) vondst. Gerben Winkel
Crepis biennis Groot streepzaad 260-471 juni Enschede, Oosterbegraafplaats. Tientallen planten. Vijfde vondst. Otto Zijlstra & Jo Schunselaar; Pieter Stolwijk
Briza media Trilgras 260-471 juni Enschede, Oosterbegraafplaats. Ruim honderd halmen. Achtste vondst, de plekken bij de Marssteden niet meegerekend wegens twijfel over de herkomst. Jo Schunselaar
Carex spicata Gewone bermzegge 260-471 juni Enschede, Oosterbegraafplaats. Twee planten.
De soort is in Twente vooral bekend van de Dinkel en het aangrenzend deel van het Kanaal Almelo-Nordhorn.
Zeventiende vondst. Otto Zijlstra & Jo Schunselaar
Campanula rapunculus Rapunzelklokje 260-471 juni Enschede, Oosterbegraafplaats. Ruim honderd planten. Vierde vondst. Jo Schunselaar
Hieracium x flagellare Weidehavikskruid x Muizenoor 260-471 juni Enschede, Oosterbegraafplaats. Ruim vijftig planten. Achtste vondst. Jo Schunselaar
Hieracium maculatum s.s.
Determinatie Otto Zijlstra
Gevlekt havikskruid 260-471 juni Enschede, Oosterbegraafplaats. Meer dan duizend planten. Derde vondst.
Wordt in de Flora van Nederland tot Hieracium vulgatum (Dicht havikskruid) gerekend.
Jo Schunselaar
Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma Vierzadige wikke 260-471 juni Enschede, Oosterbegraafplaats. Tientallen planten. Achtste vondst. Jo Schunselaar
Hypericum pulchrum Fraai hertshooi 260-477 juni Lonneker; terrein golfbaan.
De vondst sluit aan bij de bekende vindplaatsen op de Lonnekerberg.
Een 15-tiental planten. Achtste vondst. Jo Schunselaar
Hieracium caespitosum Weidehavikskruid 254-496 juni Vasse; Reuterij. Een plant Veertiende vondst. Corry Abbink
Hieracium caespitosum Weidehavikskruid 252-469 juni Enschede; Marssteden. Zes planten.
Hier is al langer bekend: Hieracium x flagellare), de (veronderstelde) bastaard van Hieracium caespitosum met Hieracium pilosella (Muizenoor).
Dertiende vondst. Jo Schunselaar
Juncus ambiguus Zilte greppelrus 268-486 juni Puntbeek. Samen met Spons-watervorkje (Riccia cavernosa. Tweede vondst. Corry Abbink
Thelypteris palustris Moerasvaren 228-494 juni Schuilenburg, aan de Regge; natuurontwikkelingsterrein. Enige tientallen planten. Achtste vondst. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Erigeron karvinskianus Muurfijnstraal 251-476 juni Hengelo; steegje Steijnstraat Een tiental planten. Eerste vondst. Pieter Stolwijk
Carex hostiana Blonde zegge 260-467 mei Enschede; basisbiotoop Lappenpad Een tiental pollen. Lage plekken in nat grasland. Dertiende vondst. Jo Schunselaar
Myosurus minimus Muizenstaart 252-482; 252-483 mei Gravenbosch / Saasvelderveld. Vele duizenden. Lage plekken in nat grasland. Vierde en vijfde vondst. Pieter Stolwijk

N.B. De plek is al enige jaren geleden door Fons Eysink (SBB) ontdekt, en door een communicatiefout binnen de werkgroep niet doorgekomen.

Brachypodium sylvaticum Boskortsteel 269-473 mei Ruenbergerbeek. Vrij veel. Zevende vondst. Jo Schunselaar
Phyteuma spicatum subsp. nigrum Zwartblauwe rapunzel 269-473 mei Ruenbergerbeek. Meer dan 100 planten. Dertiende vondst. Was na ± 1975 hier niet meer waargenomen. Jo Schunselaar
Valerianella locusta Gewone veldsla 260-471 mei Enschede, Oosterbegraafplaats. Tien planten. Vijfde vondst. Jo Schunselaar
Carex brizoides Trilgraszegge 263-473 mei Hoge Boekelweg / Kennebroeksweg. 300 m2. Zesde vondst. Jo Schunselaar
Campanula persicifolia Prachtklokje -- mei De Lutte. Dank zij beheersmaatregelen weer terug op de plek waar de soort lang bekend was, maar eind 70er jaren verdwenen leek / was. Vier planten. Eerste vondst FWT. Jacques Bielen
Vaccinium corymbosum Trosbosbes 246-459 mei Vossebulten, bij Haaksbergen. Een struik. Achtste vondst. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Sisymbrium orientale Oosterse raket 246-459 mei Vossebulten, bij Haaksbergen. Enige planten. Negende vondst. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Lathyrus sylvestris Boslathyrus 263-481 april De Lutte, Farwickweg. Twee planten. Zesde vondst. Pieter Stolwijk
Goodyera repens
Dennenorchis -- maart Omgeving Mander. Ruim 50 rozetten. Tweede vondst. Ruurd van Donkelaar
Lemna minuta Dwergkroos 257-467 januari Enschede, Smalenbroek. Massaal, in poel. Tweede zekere vondst FWT. Pieter Stolwijk

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON