Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2003


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Lemna minuta Dwergkroos 256-472 december Enschede, Ledeboerpark. Massaal, in poel. Eerste zekere vondst. Pieter Stolwijk
Parietaria judaica Klein glaskruid 259-471 november Enschede, Gronausevoetpad. Een tiental planten, aan voet van gevel van oud huis; vochtige, beschaduwde standplaats. Tweede vondst. De eerste vondst (in Hengelo, 2001) had meer een adventief karakter. De huidige vondst ziet er 'klassiek' uit. Jo Schunselaar
Scrophularia umbrosa Gevleugeld helmkruid 265-472 oktober Glane, bij nieuw fietspad; aan de Dinkel. Tien planten. Hier o.a. ook Pulicaria dysenterica (Heelblaadjes). Dertiende vondst, de derde in Zuid-Twente. De overige 10 vindplaatsen liggen aan de Overijsselse Vecht.
Deze tweede vindplaats aan de Dinkel ligt 6 km stroomopwaarts van een vondst uit 1989.
Jo Schunselaar
Radiola linoides Dwergvlas 260-467 oktober Ten O van Enschede, aan het Lappenpad. Tientallen planten in natuurontwikkelingsterrein. Hier o.a. ook Pilularia globulifera (Pilvaren) en Carex flacca (Zeegroene zegge). Vierde vondst vanaf 1989. Jo Schunselaar
Anthemis cotula Stinkende kamille 238-475 september Ten NO van Goor, aan zandpad haaks op de Zomerweg. 1 plant. Tweede (geverifieerde) vondst. De soort is in het verleden wel verward met de algemenere Anthemis arvensis (Valse kamille). De stroschubben en de vruchtjes geven echter duidelijk uitsluitsel. Beide Anthemis-soorten kunnen over het hoofd gezien worden en voor Matricaria recutita (Echte kamille) gehouden worden. Deze heeft echter geen stroschubben op de bloembodem. Wytze Boersma
Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem 251-460 september Bij het Haaksbergerveen. 10-15 planten, in natuurontwikkelingsterrein. Onlangs in een vergelijkbare situatie bij het Witte Veen (ongeveer 5 km hiervandaan) gevonden. 35ste vondst. Bleekgele droogbloem is in stedelijk gebied niet ongewoon (ruim 20 km-hokken), maar juist in natuurterreinen zeldzaam (ongeveer 10 vondsten.) Ton Klomphaar & Roy Dear
Wolffia arrhiza Wortelloos kroos 226-514 september Dedemsvaart. Ontelbaar; in sloot. Tweede vondst. De soort was in dit gebied eerder te verwachten dan de eerste vondst in Twickel (2002), en zal hier wel veel meer voorkomen. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Ailanthus titleissimus Hemelboom 258-471 september Enschede, Oldenzaalsestraat (Citadome); overhoekje. Een plant. Duidelijk geval van verwildering: in de omgeving is geen Hemelboom te bekennen. Tweede vondst (beide in Enschede). Pieter Stolwijk
Amaranthus blitum Kleine majer 255-473 september Enschede, terrein UT; op open zand. Twee planten. Tiende vondst. De meeste vondsten zijn gedaan in Enschede. Otto Zijlstra
Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem 256-462 september Witte Veen, natuurontwikkelingsterrein. Een plant.
Hier ook Juncus tenageia (Wijdbloeiende rus), de 26ste vondst in Twente (Jo Schunselaar).
34ste vondst. Bleekgele droogbloem is in stedelijk gebied niet ongewoon (ruim 20 km-hokken), maar juist in natuurterreinen zeldzaam (ongeveer 10 vondsten.) Jacques Bielen & Pieter Stolwijk
Amaranthus albus Witte amarant 266-475 augustus Losser; in tuin. Een plant. Zevende vondst. Johan Kers
Viola persicifolia Melkviooltje 235-481 augustus Bij Rijssen; natuurontwikkelingsterrein langs de Regge, drie kilometer west van de bekende vindplaats in het Mokkelengoor. Een plant. Bij een na-excursie is er nog een tweede exemplaar gevonden (Eddy Weeda, Jo Schunselaar). Tweede vondst. Floristische Werkgroep Twente
Lythrum hyssopifolia Kleine kattenstaart 235-481 augustus Bij Rijssen; natuurontwikkelingsterrein langs de Regge. Zes planten. Tweede vondst, enige weken na de eerste vondst! Floristische Werkgroep Twente
Cyperus fuscus Bruin cypergras 235-481 augustus Bij Rijssen; natuurontwikkelingsterrein langs de Regge. Hier en daar enige exemplaren. Vijfde vondst (vierde vanaf 1989). Floristische Werkgroep Twente
Picris echioides Dubbelkelk 258-479 augustus Oldenzaal, nieuw industrieterrein. Een plant. Zevende vondst. Pieter Stolwijk
Ambrosia artemisiifolia Alsemambrosia 258-479 augustus Oldenzaal, nieuw industrieterrein. Een 5-tal planten. Hier ook Panicum capillare (Draadgierst). Veertiende vondst. Pieter Stolwijk
Erigeron annuus Zomerfijnstraal 253-497 augustus Cirkels van Jannink. Drie planten. Vijftiende vondst. Corry Abbink
Hippurus vulgaris Lidsteng 257-466 augustus Smalenbroek, bij Enschede. Een 60-tal stengels in een boomkikker-basisbiotoop. Negende vondst. Loekie van Tweel (Landschap Overijssel)
Cicendia filiformis Draadgentiaan 268-485 augustus Natuurontwikkelingsterrein Nijhuis. Een 30-tal planten. Zestiende vondst. Corry Abbink
Ludwigia palustris Waterlepeltje 253-497 augustus Manderstreu. Een 15-tal planten. Achtste vondst. Corry Abbink & Ruurd van Donkelaar
Bryonia dioica Heggenrank 252-474 augustus Weer in Hengelo, Kuipersdijk. In deze omgeving al 3 andere km-hokken. Een 10-tal planten. Zesde vondst. Pieter Stolwijk
Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid 260-480 augustus Oldenzaal, Parallelweg, bij het spoor; tussen straatstenen. Meer dan 50 planten. Dertiende vondst. Pieter Stolwijk
Kickxia elatine Spiesleeuwenbek 260-480 juli Oldenzaal, op enige plaatsen aan de oude spoorlijn naar Enschede; in gruis. Enige tientallen planten. Derde vondst (sinds 1989). Hier ook Verbena officinalis (IJzerhard).
De twee andere vindplaatsen van Spiesleeuwenbek liggen in Almelo, eveneens aan het spoor.
Jacques Bielen
Lythrum hyssopifolia Kleine kattenstaart 264-488 juli Recent gegraven poel bij Denekamp. Ongeveer 25 planten. Hier ook Rumex maritimus (Goudzuring). Eerste vondst. Jacques Bielen & Jelle Hofstra
Carex hostiana Blonde zegge 260-489 juli Voltherbroek. Een populatie. Twaalfde vondst; en de derde al dit seizoen. Jacques Bielen & Jelle Hofstra
Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis 267-488 juni Stroothuizen, natuurontwikkelingsterrein. Een plant. Eerste geval van hervestiging van deze soort in een natuurontwikkelingsterrein. Corry Abbink
Lithospermum arvense Ruw parelzaad 231-470 juni Stokkum, berm N754. Zeven planten. Derde vondst (vierde km-hok) in Twente. De vindplaats bij Losser (2 km-hokken) is nu echter verloren gegaan; laatste melding uit 1989. De andere vindplaats (1994) ligt drie kilometer zuidelijker. Pieter Stolwijk
Carex hostiana Blonde zegge 249-473 juni Oele - A35. Een plant. Elfde vondst. Frans de Noo & Pieter Stolwijk
Spergularia marina Zilte schijnspurrie 248-473 juni Oele - A35. Tientallen planten onder het viaduct. Met o.a Puccinellia distans subsp. distans (Stomp kweldergras). Vierde vondst. Frans de Noo & Pieter Stolwijk
Geranium pratense Beemdooievaarsbek 252-469 juni Marssteden, Enschede. Een plant, die kennelijk met uitzaai van een 'wild bloemenmengsel' is meegekomen. Tiende (adventieve of verwilderde) vondst. Jo Schunselaar & Pieter Stolwijk
Trisetum flavescens Goudhaver 253-469 juni Marssteden, Enschede. Enige planten. Het is waarschijnlijk dat de soort met uitzaai van een 'wild bloemenmengsel' is meegekomen. Tweede adventieve (of verwilderde) vondst. Jo Schunselaar & Pieter Stolwijk
Crepis biennis
Groot streepzaad 252-469; 252-470; 253-469 juni Marssteden, Enschede. Enige tientallen planten in 3 km-hokken. Het is waarschijnlijk dat de soort met uitzaai van een 'wild bloemenmengsel' is meegekomen. Meerdere adventieve of verwilderde voorkomens in Twente. Jo Schunselaar & Pieter Stolwijk
Briza media Trilgras 252-469; 252-470 juni Marssteden, Enschede. Enige pollen in 2 km-hokken. Het is waarschijnlijk dat de soort met uitzaai van een 'wild bloemenmengsel' is meegekomen. Adventief of verwilderd. Jo Schunselaar
Carex hostiana Blonde zegge 260-477 juni Sybroek. Enige pollen in drassig terrein, met o.a. Carex flacca (Zeegroene zegge). Tiende vondst. Jo Schunselaar
Lycopodium annotinum Stekende wolfsklauw 267-484 mei Landgoed Meuleman. Ongeveer 40 m 2; 800 m verwijderd van een reeds bekende groeiplaats. Derde vondst. T.P. Scholten & J. W. Bielen
Geranium purpureum Klein robertskruid 266-481 mei De Poppe; Lossersedijk. In ballastbed bij spoorwegovergang. Tweede vondst. Pieter Stolwijk
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem 243-482 april Tusveld, bij Almelo. In grazige, zandige berm een tiental panten. In dit gebied een geheel nieuwe verschijning!
Deze soort is gewoon in de omgeving van de Overijsselse Vecht en komt daaarnaast op een paar plaatsen aan het Twentekanaal, de Regge en de Schipbeek voor. Ook zijn er een aantal vindplaatsen ten noordoosten van Vroomshoop.
Pieter Stolwijk
Gagea lutea Bosgeelster 266-480 april De Lutte. Op zandige oeverwal van de Dinkel. 3 pollen in bloei en vele vegetatieve spruiten, verspreid over 30 m2. Elfde vondst. Jacques Bielen & Jelle Hofstra
Gagea lutea Bosgeelster 266-484 april De Lutte. Op pad in bos van Landgoed Meuleman. Twee pollen vegetatief. Twaalfde vondst. Jacques Bielen & Jelle Hofstra
Asplenium scolopendrium Tongvaren 259-471 januari Enschede. Een plant, in tuinmuur. Elfde vondst. Een aantal vindplaatsen is inmiddels weer verloren gegaan. Jo Schunselaar

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON